Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo Đại hội điểm Chi bộ Chính sách - Pháp luật

Ngày đăng: 01:17:14 - 26/ 05 /2020

Với chủ đề “ Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm” sáng ngày 20/3, tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam. Chi bộ Chính sách – Pháp luật đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ được Đảng ủy Cơ quan chọn đại hội điểm của nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Hiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT, đ/c Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT, đ/c Lê Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Chi bộ thuộc Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam và toàn thể Đảng viên chi bộ.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Cơ quan về tổ chức đại hội Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XVIII. Được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Cơ quan, sau một thời gian chuẩn bị chi bộ Chính sách – Pháp luật đã được Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam chọn làm đại hội điểm của nhiệm kỳ 2020-2022.Toàn cảnh đại hội Chi bộ Ban chính sách - Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Ngô Quốc Tính, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết chi bộ, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra.
Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên phải nêu cao tính Đảng, làm việc nghiêm túc, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tinh thần đổi mới, quyết liệt và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đại hội, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy lẫn nhau để đạt sự thống nhất cao trong Đại hội.Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2020
định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trọng trong nhiệm kỳ 2020-2022  của Chi bộ

 
Phát biểu chỉ đạo đại hội Chi bộ đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan ghi nhận những thành tích trong nhiệm kỳ 2017-2020 và bài học kinh nghiệm rút ra. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trọng trong nhiệm kỳ 2020-2022 cụ thể như:
Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
- Tập trung thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ, tham gia với các Vụ chức năng của Bộ GTVT xây dựng các văn bản liên tịch về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động, công tác ATVSLĐ. Tham gia xây dựng cơ chế quản lý ngành và chế độ chính sách liên quan đến người lao động, chú trọng việc giải quyết chế độ chính sách đối với lao động.
- Tổ chức tốt các hoạt động xã hội tại các đơn vị, quản lý tốt hoạt động của Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, trích quỹ giúp đỡ kịp thời CNVCLĐ gặp khó khăn, hoạn nạn và các cựu TNXP ngành GTVT; xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” “Nhà tình nghĩa”. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình nhà ở xã hội cho CNLĐ ngành GTVT.
- Tham mưu giúp Thường trực Ban Thường vụ tăng cường các hoạt động xã hội, vận động người lao động đóng góp để có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa cho CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành.
- Tăng cường phối hợp với các vụ chức năng của Bộ GTVT tham gia đôn đốc, giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị của ngành, tăng cường công tác đối thoại, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tại các DN, tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ từ xa lợi ích của NLĐ; thực hiện tốt công tác chính sách ATVSLĐ, tiền lương...
- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật ATVSLĐ. Kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư của người lao động.Các đảng viên trong chi bộ tiến hành bầu cử
 
Trong Công tác xây dựng Đảng
- Tổ chức học tập quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, Nghị quyết của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ ngắn gọn, nội dung sát với chức năng nhiệm vụ của Ban, tiếp tục đảm bảo sinh hoạt đúng thời gian theo qui định của Điều lệ, đóng đảng phí đầy đủ kịp thời, duy trì thông báo thông tin nội bộ, 100% đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự do đảng bộ cấp trên tổ chức.
Thay mặt Đại hội, đồng chí Ngô Quốc Tính đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Ngọc Minh. Sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
 

 
Đại hội chi bộ Chính sách – Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022 đã bầu đồng chí Ngô Quốc Tính,
làm  Bí thư Chi bộ với tỷ lệ số phiếu 100%.

 Phát biểu và đánh giá Đại hội điểm. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao về công tác tổ chức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản và chương trình, và thông qua đại hội điểm Chi bộ Chính sách – Pháp luật các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam học tập và rút kinh nghiệm từ đại hội của Chi bộ Chính sách - Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022.
 
Quốc Thế