LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 05

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05
 
 
Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
25/01
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 13h00 Dự Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2020 của Tạp chí GTVT Trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh    
Thứ 3
26/01
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ GTVT năm 2020 Hội trường 2D, Bộ GTVT   Ban CSPL
14h00 Thăm và tặng quà Hội cựu TNXP Việt Nam Hội cựu TNXP Việt Nam   GĐ Qũy XH-TT, Ban CSPL
15h30 Thăm và tặng quà Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam Trụ sở Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng   GĐ Qũy XH-TT, Ban CSPL
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Thăm và tặng quà Hội cựu TNXP Việt Nam Hội cựu TNXP Việt Nam   GĐ Qũy XH-TT, Ban CSPL
15h30 Thăm và tặng quà Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam Trụ sở Binh đoàn 12 Bộ Quốc phòng   GĐ Qũy XH-TT, Ban CSPL
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành GTVT giai đoạn 2016-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 Trụ sở Tổng cục ĐBVN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ GTVT năm 2020 Hội trường 2D, Bộ GTVT   Ban CSPL
Thứ 4
27/01
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Thăm và tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Tập đoàn Cienco4 Tập đoàn Cienco4   Ban CSPL
10h30 Thăm và tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Cục Y tế GTVT Cục Y tế GTVT   Ban CSPL
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
28/01
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h30 Dự buổi gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ khu vực phía Nam nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021 TP.Hồ Chí Minh   Văn phòng
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h30 Dự chương trình Tết sum vầy 2021 của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Cty CP Công trình Giao thông 2 Hà Nội   Ban CSPL
Thứ 6
29/01
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 13h30 Dự kiến dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam Trung tâm Hội nghị Công đoàn   Ban CSPL, Văn phòng
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác y tế năm 2021 của Cục Y tế GTVT Cục Y tế GTVT    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 13h30 Dự Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam Trung tâm Hội nghị Công đoàn   Ban CSPL, Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty XDCT Giao thông 5 mở rộng TP.Đà Nẵng    
Thứ 7
30/01
           
Chủ nhật
31/01