LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 25

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm TP tham dự
Thứ Hai
17/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h30 Dự Hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn Khách sạn Công đoàn Q. Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Thứ Ba
18/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h30 Dự Hội nghị lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn Khách sạn Công đoàn Q. Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Hướng dẫn số 156-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Cơ quan
Công đoàn ngành
Lãnh đạo các Ban; Ban Tuyên giáo - Nữ công
Thứ
19/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 08h00 Dự Khai mạc Kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính của Tổng Liên đoàn năm 2024 Trường Đại học Công đoàn  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Giải quyết công việc tại cơ quan Cơ quan
Công đoàn ngành
 
 
Thứ Năm
20/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 10h30 Chủ trì Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan
Công đoàn ngành
Trưởng các Ban, Bộ phận; Trưởng Ban TCKT Quỹ Từ thiện
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 10h30 Dự Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan
Công đoàn ngành
Trưởng các Ban, Bộ phận; Trưởng Ban TCKT Quỹ Từ thiện
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch 09h00 Dự Hội nghị biểu dương “Gia đình tiêu biểu” và khen thưởng “Con CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc” của Công đoàn ngành GTVT Hà Nội năm 2024 Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô  
10h30 Dự Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan
Công đoàn ngành
Trưởng các Ban, Bộ phận; Trưởng Ban TCKT Quỹ Từ thiện
Thứ Sáu
21/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 09h30 Dự Hội nghị các Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐN trung ương và tương đương, Công đoàn TCT trực thuộc Tổng Liên đoàn Khách sạn Annova Nha Trang  
13h30 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 5 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028 Khách sạn Annova Nha Trang  
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Chúc mừng Tạp chí Giao thông vận tải nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Tạp chí GTVT  
  Chúc mừng Báo Lao động nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Báo Lao động  
Đ/c Âu Thị Định, Phó Chủ tịch   Chúc mừng Báo Giao thông nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Báo Giao thông  
  Chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Bộ GTVT  
  Chúc mừng Tạp chí lao động và Công đoàn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Tạp chí lao động và Công đoàn  
  Chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Tổng Liên đoàn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Trụ sở Tổng Liên đoàn  
  08h30 Dự Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác tài chính đối với CĐCS của Công đoàn Cơ quan Bộ Giao thông vận tải Trụ sở Bộ GTVT Đồng chí Chánh Văn phòng
Thứ Bảy
22/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 5 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028 Khách sạn Annova Nha Trang  
17h00 Dự Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Xây dựng Việt Nam với các LĐLĐ tỉnh, thành phố giai đoạn 2024 - 2028 Khách sạn Annova Nha Trang  
Chủ Nhật 23/6 Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 5 (khóa XIII), nhiệm kỳ 2023 - 2028 Khách sạn Annova Nha Trang