LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 43)

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
21/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
  Đôn đốc các Ban hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết PTTĐ “4 xin, 4 luôn” Cơ quan CĐN   Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính, Văn phòng
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
22/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm học 2019-2020 TP.Hải Phòng   Ban CSPL
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 13h30 Kiểm tra Hội trường Trung tâm Văn hóa hàng không phục vụ Hội nghị Tổng kết PTTĐ “4 xin, 4 luôn” Trung tâm VH Hàng không    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  8h00 Dự hội nghị Tập huấn công tác nữ công năm 2019 từ ngày 22/10-23/10 TP.Hải Phòng   Ban Nữ công
Thứ 4
23/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện PTTĐ văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” và phát động PTTĐ “CBCCVC Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” Trung tâm Văn hóa Hàng không   Các Ban CĐN, các CĐ trực thuộc
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện PTTĐ văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” và phát động PTTĐ “CBCCVC Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” Trung tâm Văn hóa Hàng không   Các Ban CĐN, các CĐ trực thuộc
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện PTTĐ văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” và phát động PTTĐ “CBCCVC Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” Trung tâm Văn hóa Hàng không   Các Ban CĐN, các CĐ trực thuộc
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện PTTĐ văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” và phát động PTTĐ “CBCCVC Bộ GTVT thi đua thực hiện văn hóa công sở” Trung tâm Văn hóa Hàng không   Các Ban CĐN, các CĐ trực thuộc
Thứ 5
24/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Lễ khai mạc Hội thao TCT Quản lý bay Việt Nam năm 2019 TP.Hồ Chí Minh    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
25/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Trường Đại học Công nghệ GTVT năm học 2019-2020 ĐH Công nghệ GTVT   Ban CSPL
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
26/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 16h30 Dự Lễ bế mạc Hội thao TCT Quản lý bay Việt Nam năm 2019 TP.Hồ Chí Minh    
Chủ nhật
27/10