LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 23

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23
 
 
Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
01/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch cán bộ, Hội nghị Quán triệt nhanh Nghị quyết TW 12, khóa XII, Hội nghị giao ban Bộ tháng 5/2020 Hội trường 2D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 3
02/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Họp Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ GTVT Hội trường nhà D,
Bộ GTVT
   
14h00 Dự chương trình Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cửu Long Phòng họp 2D,
Bộ GTVT
   
15h00 Dự chương trình Đại hội Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam Phòng họp 2D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
03/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Thăm và trao hỗ trợ cho NLĐ tại Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT ĐH Công nghệ GTVT   Ban CSPL
10h30 Thăm và trao hỗ trợ cho NLĐ tại Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam Tổng cục ĐBVN   Ban CSPL
13h30 Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường 206,
Tổng cục Đường bộ VN
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
04/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 15h00 Duyệt các nội dung đại hội của Đảng bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam, Đảng bộ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT
 
Phòng họp 2D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
05/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, PCCN, An toàn kho quỹ và ngày môi trường thế giới năm 2020 của CĐ Ngân hàng Việt Nam TP.Việt Trì   Ban CSPL
  7h30 Dự Lễ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam và Ngày đại dương Thế giới năm 2020 TP.Hồ Chí Minh   Chủ tịch CĐ TCT Cảng Hàng không VN
Thứ 7
07/6
           
Chủ nhật
08/6