LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 25)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự  
Thứ 2
17/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN  
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN  
13h30 Xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị Cơ quan CĐN   Đc Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm UBKT  
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN  
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN  
13h30 Chuẩn bị báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị Cơ quan CĐN   Đảng ủy cơ quan; Ban Tổ chức  
Thứ 3
18/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Dự Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Giáo dục Việt Nam ĐH Mỹ thuật Công nghiệp   Ban Tuyên giáo  
  Làm việc với Công đoàn Cảng hàng không Nội Bài Hà Nội      
13h30 Dự Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm, xem xét xử lý đảng viên có liên quan đến vi phạm của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 TCT Đường sắt Việt Nam      
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị Cơ quan CĐN      
13h30 Kiểm tra các chi bộ Chính sách – Pháp luật. Tài chính, Trường Trung cấp NV CĐ GTVT, Công ty Suntravel Cơ quan CĐN   Đ/c Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm UBKT  
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN      
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Làm việc với Văn phòng, Ban Tài chính về kế hoạch Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Cơ quan CĐN   Văn phòng; Ban Tài chính  
  Chuẩn bị báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị Cơ quan CĐN   Đảng ủy cơ quan; Ban Tổ chức  
Thứ 4
19/6
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h15 Thăm chúc mừng Báo Lao động, Tạp chí GTVT, Báo Giao thông, Tạp chí Lao động và Công đoàn nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019 Hà Nội   Ban Tuyên giáo  
14h00 Dự buổi triển khai nghiệm thu sản phẩn phần mềm văn phòng 2019 Cơ quan CĐN   Cán bộ CNV cơ quan  
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Thăm chúc mừng Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019 Hà Nội   Ban Tuyên giáo  
9h30 Kiểm tra các chi bộ Văn phòng, Tuyên giáo, Tổ chức Cơ quan CĐN   Đ/c Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm UBKT  
14h00 Dự buổi triển khai nghiệm thu sản phẩn phần mềm văn phòng 2019 Cơ quan CĐN   Cán bộ CNV cơ quan  
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 14h00 Dự buổi triển khai nghiệm thu sản phẩn phần mềm văn phòng 2019 Cơ quan CĐN   Cán bộ CNV cơ quan      
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự buổi triển khai nghiệm thu sản phẩn phần mềm văn phòng 2019 Cơ quan CĐN   Cán bộ CNV cơ quan  
Thứ 5
20/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 14h00 Dự kiến họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Hội trường nhà D,
Bộ GTVT
   
 
 
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Xây dựng Báo cáo tổng kết Xây dựng đảng và thi hành điều lệ Đảng khóa XII Cơ quan CĐN   Đc Nguyễn Văn Hiệu, Chủ nhiệm UBKT  
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN      
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Cho ý kiến về quy chế hoạt động của Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT Cơ quan CĐN   Ban Tổ chức; Trường Trung cấp NV CĐGTVT  
  Thứ 6
21/6
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Dự kiến dự Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ năm 2019 của Công ty Quản lý bay miền Trung Đà Nẵng   Ban Chính sách-Pháp luật; Ban Tuyên giáo  
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN      
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN      
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị hưởng ứng Ngày thuyền viên Thế giới năm 2019 Hải Phòng   Ban Chính sách – Pháp luật  
Thứ 7
22/6
             
Chủ nhật
23/6