LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 05

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
30/01
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của TCT Công nghiệp tàu thủy Cty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long, TP.Hạ Long    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
31/01
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 14h00 Dự họp giao ban tháng 01/2023 của Bộ GTVT Hội trường 2D, Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ
01/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h00 Dự buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trung tâm Hội nghị Công đoàn    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Năm
02/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 8h30 Họp với Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang Cơ quan CĐN   Các đ/c UV BTV, Trưởng ban, bộ phận CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp với Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang Cơ quan CĐN   Các đ/c UV BTV, Trưởng ban, bộ phận CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp với Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang Cơ quan CĐN   Các đ/c UV BTV, Trưởng ban, bộ phận CĐN
Thứ Sáu
03/02
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Bảy
04/02
           
Chủ nhật
05/02