LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 34)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
19/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
14h00 Làm việc với Ban Tài chính, Văn phòng về hồ sơ thanh toán Cơ quan CĐN   Ban Tài chính, Văn phòng
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
20/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp với Ban Xét cấp hỗ trợ, Ban Tài chính kế toán Qũy Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Ban Xét cấp hỗ trợ, Ban Tài chính kế toán Qũy
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
21/8
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
22/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm “Dân vận khéo” Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  Thứ 6
23/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Lễ khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 12 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam TP.Vũng Tàu   Chánh Văn phòng
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác CĐ và Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn của TCT BĐAT Hàng hải miền Bắc năm 2019 Kim Bôi, Hòa Bình   Các Ban CĐN
Thứ 7
24/8
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác CĐ và Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn của TCT BĐAT Hàng hải miền Bắc năm 2019 Kim Bôi, Hòa Bình   Các Ban CĐN
Chủ nhật
25/8