LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 20

  Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
16/5
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 9h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Dự kiến Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Thứ 3
17/5
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
18/5
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn TCT Quản lý Bay Việt Nam Trụ sở đơn vị   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị Hội trường 2D
Bộ GTVT
   
 
Thứ 5
19/5
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn Ban QLDA Đường HCM Cơ quan CĐN   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 10h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn Ban QLDA 2 Cơ quan CĐN   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 13h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn Công ty CP ĐT&XD giao thông Phương Thành Cơ quan CĐN   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 15h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn Công ty CP Traenco Cơ quan CĐN   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
20/5
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Chỉ đạo Đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV, NLĐ tại Công đoàn TCT Bảo đảm ATHH Miền Bắc Trụ sở đơn vị   UBKT, BP Tài chính và Ban Tổ chức – Kiểm tra
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
21/5
           
Chủ nhật
22/5