LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 17

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
19/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   Đ/c Chánh Văn phòng
Thứ 3
20/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT (cả ngày) Hội trường 2D, Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 13h30 Họp với Ban TG-NC về hồ sơ lao động Sáng tạo Cơ quan CĐN   Ban TG-NC
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
21/4
    Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương      
Thứ 5
22/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 13h30 Làm việc với Công đoàn TCT XDCT Giao thông 5 về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính TP.Đà Nẵng   Ban Tài chính, UBKT
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 13h30 Làm việc với Công đoàn TCT XDCT Giao thông 5 về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính TP.Đà Nẵng   Ban Tài chính, UBKT
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 13h30 Làm việc với Công đoàn TCT XDCT Giao thông 5 về công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính TP.Đà Nẵng   Ban Tài chính, UBKT
Thứ 6
23/4
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 13h30 Họp về công tác tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2020 Cơ quan CĐN   Ban TG-NC
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
24/4
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 7h30 Dự Chương trình phát động Tháng Công nhân năm 2021 khai mạc Tuần VHTT-CNVCLĐ của LĐLĐ Thành phố Hải Phòng TP.Hải Phòng   Ban TG-NC
Chủ nhật
25/4