LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 23

Ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ Hai
05/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch 13h00 Dự Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận lần II, nhiệm kỳ 2023-2028 TP.Hồ Chí Minh   Ban ToC-KT
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Ba
06/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty CP Phương Thành Cơ quan CĐN   Đại diện các Ban CĐN
  8h00 Dự Hội thảo góp ý kiến vào dự thảo Nghị định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Nhà khách TLĐ   Trưởng ban CSPL&QHLĐ
Thứ
07/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ Năm
08/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
 Thứ Sáu
09/6
Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  14h00 Dự Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án hàng hải lần thứ VIII TP.Hải Phòng    
Thứ Bảy
10/6
           
Chủ nhật
11/6