LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 08)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
18/02
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
19/02
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
20/02
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 14h00 Chủ trì cuộc họp triển khai phần mềm quản lý công việc Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan CĐN
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự cuộc họp triển khai phần mềm quản lý công việc Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 14h00 Dự cuộc họp triển khai phần mềm quản lý công việc Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự cuộc họp triển khai phần mềm quản lý công việc Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam Cơ quan CĐN   CBCNV Cơ quan CĐN
Thứ 5
21/02
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  Thứ 6
22/02
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong trào thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn Ngân hàng Việt Nam    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phát động phong trào thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn Ngân hàng Việt Nam    
13h30 Dự tọa đàm giao lưu cán bộ công đoàn các trường Y, dược nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2019 Đại học Y Hà Nội    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
23/2
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 13h30 Dự kiến dự Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2, năm 2019 Trung tâm Hội nghị Công đoàn   Ban Nữ công
Chủ nhật
24/2