LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM TUẦN 32

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32
 
 
Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
03/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 3
04/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự chương trình hiến máu nhân đạo “Vì nạn nhân tai nạn giao thông” năm 2020 Hội trường nhà D, Bộ GTVT    
9h30
Họp về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT
 
Hội trường 2D, Bộ GTVT    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
05/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 9h00 Chủ trì Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 8/2020 Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban CĐN; Trường TCNV CĐ GTVT, Cty Suntravel
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 8/2020 Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban CĐN; Trường TCNV CĐ GTVT, Cty Suntravel
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 8/2020 Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban CĐN; Trường TCNV CĐ GTVT, Cty Suntravel
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00 Họp Hội nghị giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 8/2020 Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban CĐN; Trường TCNV CĐ GTVT, Cty Suntravel
Thứ 5
06/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
07/8
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
08/8
           
Chủ nhật
09/8