LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 50)

Thứ - ngày Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
09/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Thường vụ CĐN mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban phụ trách các Ban CĐN
15h30 Dự kiến dự “Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác cán bộ” Hội trường 2D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị Thường trực Ban Thường vụ CĐN mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban phụ trách các Ban CĐN
13h30 Làm việc với Ban CSPL về vận động ủng hộ kinh phí xây dựng khu di tích Bộ GTVT Cơ quan CĐN   Ban CSPL
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị Thường trực Ban Thường vụ CĐN mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban phụ trách các Ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Dự Hội nghị Thường trực Ban Thường vụ CĐN mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban, Phó ban phụ trách các Ban CĐN
Thứ 3
10/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
11/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Dự họp về công tác xử lý kỷ luật cán bộ của Bộ GTVT Phòng họp 7A,
Bộ GTVT
   
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
12/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 6
13/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Họp Ban Chỉ đạo 35 Hội trường 2D,
Bộ GTVT
   
14h00 Tham dự đoàn công tác Bộ GTVT khảo sát phương án đầu tư sửa chữa, tu bổ, tôn tạo khu di tích ngành GTVT tại tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang   Ban CSPL
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 14h00 Tham dự đoàn công tác Bộ GTVT khảo sát phương án đầu tư sửa chữa, tu bổ, tôn tạo khu di tích ngành GTVT tại tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang   Ban CSPL
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00-9h00 Dự bình xét thi đua năm 2019 của Khối Thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương Nhà khách TLĐ   Ban Tuyên giáo
9h00-11h30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 của Khối Thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương Nhà khách TLĐ   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 9h00-11h30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 của Khối Thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương Nhà khách TLĐ   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 7
14/12
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h00 Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 Hội trường E1 Nhà khách La Thành   Ban CSPL, Ban Tuyên giáo
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h00 Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 Hội trường E1 Nhà khách La Thành   Ban CSPL, Ban Tuyên giáo
Chủ nhật
15/12
  14h00 Dự buổi trao học bổng Prudential cho các em là con nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn TP.Hải Dương