LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN GTVT VIỆT NAM (TUẦN 43)

Thứ - ngày
 
Chủ trì Thời gian Nội dung cuộc họp Địa điểm Chuẩn bị TP tham dự
Thứ 2
22/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch 8h30 Chủ trì họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
14h00 Dự cuộc họp Hội đồng kỷ luật của Bộ GTVT Phòng họp 4A, Nhà D,
Bộ GTVT
   
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 14h00 Dự Lễ gắn biển công trình sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của Công đoàn TCT BĐAT Hàng hải miền Bắc Công ty CP Cơ khí đóng tàu Nghệ An   Ban Tuyên giáo
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch 8h30 Họp Thường trực Ban Thường vụ mở rộng Cơ quan CĐN   Các đ/c Trưởng ban CĐN
Thứ 3
23/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 4
24/10
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00 Tuyên truyền pháp luật ATGT trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT Hải Phòng năm 2018 Sở GTVT Hải Phòng   Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 5
25/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
  Thứ 6
26/10
Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Đ/c Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch 8h00 Tuyên truyền pháp luật ATGT trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT Lạng Sơn năm 2018 Sở GTVT Lạng Sơn   Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch   Giải quyết các công việc tại Cơ quan Cơ quan CĐN    
Thứ 7
27/10
           
Chủ nhật
28/10