Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam được khen thưởng Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 09:45:13 - 20/ 06 /2019

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Tại hội nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 34 cá nhân "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018." Trong đó Ngành GTVT có 3 tập thể và 01 cá nhân được khen thưởng cụ thể: Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Chi bộ Trung tâm đào tạo huấn luyện Nội Bài, Đảng bộ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Chi bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng Hải khu vực III, cá nhân đồng chí Hồ Sỹ Tùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự  Đảng  Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,
Bí thư Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam nhận Bằng khen tại hội nghị

 
 
Việc thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam cụ thể hóa và triển khai tích cực bằng những công việc, phần việc cụ thể, lấy việc nâng cao đạo đức, công vụ là khâu đột phá với mục đích cao nhất là nâng cao tinh thần cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, nâng cao ý thức học tập rèn luyện tu dưỡng của cán bộ, đoàn viên CNLĐ ngành GTVT.Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Cơ quan Công GTVT Việt Nam dự hội nghị
 
Triển khai Chỉ thị 05 được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 Chi bộ Trung tâm đào tạo huấn luyện Nội Bài, Đảng bộ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài,
Chi bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng Hải khu vực III,
đ/c Hồ Sỹ Tùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Việt Nam
được tặng bằng khen  vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh
giai đoạn 2016-2018

 
Cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả 4 nội dung đột phá nêu trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

 
Quốc Thế