Các kỳ đại hội

Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn 

Hồ Sĩ Ngợi

Từ năm 1969 - 1972

Nguyễn Văn Bút

Từ năm 1972 - 1974

Nguyễn Minh Đức

Từ năm 1974-1978

Đoàn Lương

Từ năm 1978 - 1987

Nguyễn Thục

Từ năm 1987 - 1993

Vũ Minh Tâm

Từ năm 1993 - 2003

Phạm Tăng Lộc

Từ năm 2003-2004

Tạ Đăng Mạnh

Từ năm 2004 - 2013

Đỗ Nga Việt

Từ năm 2013 đến nay

 

Các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn

Liều Thọ Hải

Từ năm 1966 - 1973

Phạm Lưu

Từ năm 1974 - 1983

Nguyễn Khắc Phùng

Từ năm 1978 - 1987

Nguyễn Đình Lượt

Từ năm 1979 - 1987

Vũ Minh Tâm

Từ năm 1987 - 1993

Trần Văn Toa

Từ năm 1993 - 1997

Cao Thị Hổng

Từ năm 1997 - 2003

Nguyễn Minh Đức

Từ năm 1998 - 2003

Tạ Đăng Mạnh

Từ năm 1998 - 2004

Đào Văn Bửu

Từ năm 2002 - 2012

Đào Đức Cảnh

Từ năm 2003 - 2007

Phạm Đình Ngưu

Từ năm 2007 - 2008

Nguyễn Văn Toản

Từ năm 2008 - 2015

Phạm Chi Dân

Từ năm 2012 đến 2017

Nguyễn Thị Thu Thủy

Từ năm 2013 đến 2018

Lê Ngọc Minh

Từ năm 2018 đến nay

Phạm Hoài Phương

Từ năm 2018 đến nay

Quách Xuân Vinh

Từ năm 2018 đến nay

 

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ I (1974-1978)

 

Từ ngày 01 đến 04/7/1974, Đại hội I Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức thành công tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Khóa I gồm 37 Đồng chí. Đồng chí Lê Minh Đức, Anh hung Lao động, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường sắt được bầu giữ chức vụ Thư ký Công đoàn GTVT Việt Nam (bán chuyên trách). Đồng chú Phạm Lưu, chủ tịch Công đoàn Vận tải Ô tô Việt Nam được bầu giữ chức Phó Thư ký Công đoàn GTVT Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước trưởng thành mới về tổ chức của Công đoàn GTVT Việt Nam và phong trào công nhân và Công đoàn trong toàn ngành GTVT.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ II (1978-1983)

 

Từ ngày 11 đến ngày 15/4/1978. Tại Hà Nội, đã điên ra Đại hội lần thứ II của Công đoàn GTVT Việt Nam. 371 đại biểu đại điện cho 718 cán bộ chuyên trách và 18 vạn CNVCLĐ toàn Ngành đã về dự Đại hội. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 37 đồng chí; Thư ký là đồng chí Đoàn Lương. Phó Thư ký là Đồng chí Nguyễn Khắc Phùng.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ III(1983-1988)

Năm 1983, từ ngày 10 đến ngành 12/8, Đại hội lần thứ III của Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 226 đại biểu đại điẹn cho 267.310 đoàn viên công đoàn. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào ban chấp hành, đồng chí Đoàn Lương được bầu lại làm Thư ký; Phó Thư ký là các đồng chí Nguyễn Khắc Phùng và Nguyễn Đình Lượt.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ IV(1988-1993)

Đại hội lần thứ IV của Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 22 đến 24/4/1988. Dự đại hội có 268 đại biểu chính thức, đại điện cho 269.817 đoàn viên CNLĐ toàn Ngành. Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành; đồng chí Nguyễn Thục được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ V(1993-1998)

 

Năm 1993, từ ngày 8/7 đến ngày 9/7, Đại hội lấn thứ V Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tạ Hà Nội. Dự Đại hội có 325 đại biểu cho 22 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn ngành. Đại hội đã bầu ra 37 đồng chí vào Ban chấp hành; đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Văn Toa được bầu làm Phó Chủ tịch. Đến năm 1997, đồng chí Nguyễn Văn Toa nghỉ hưu, đồng chí Cao Thị Hồng được Ban chấp hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VI (1998-2003)

Từ ngày 9/7 đến ngày 11/7/1998, Đại hội VI Công đoàn GTVT Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 300 đại biểu đại điện cho 22 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn Ngành. Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành; Đồng chí Vũ Minh Tâm được bầu lại làm Chủ Tịch; Phó Chủ tịch là các đồng chí Cao Thị Hồng, Nguyễn Minh Đức, Tạ Đăng Mạnh. Đến tháng 1/2002, Hội nghị Ban chấp hành bầu bổ sung đồng chí Đoàn Văn Bửu làm Phó Chủ tịch.

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VII (2003-2008)

Từ ngày 9/11 đến ngày 11/7/2003, Đại hội VII Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Dự Đại hội có 360 đại biểu ưu tú, đại điện cho 27 vạn đoàn viên CNVCLĐ toàn Ngành. Đại hội đã thông qua mục tiêu, khẩu hiệu hành động của Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2003 – 2008: “ Vì việc làm, đời sống, dân chủ và công bằng xã hội, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Ngành và của đất nước”. Ban chấp hành gồm 41 đồng chí; Thường vụ gồm 13 đồng chí, Chủ tịch là đồng chí Phạm Tăng Lộc, các Phó Chủ tịch là các đồng chí Đoàn Văn Bửu, Tạ Đăng Mạnh, Đào Đức Cảnh.

Đại hội đại biểu công đoàn GTVN Việt Nam lần thứ VIII(2008-2013)

Từ ngày 10 đến ngày 11/7/2008,Đại hội VIII Công Đoàn GTVT Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.Dự Đại Hội có 274 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21 đoàn viên, CNVCLĐ toàn Ngành.Đại hội đã thông qua 7 nhiệm vụ và 6 chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ 2008 – 2013 , thực hiện mục tiêu chung là:”Vì việc làm,đời sống,dân chủ và đảm bảo các quyền,lợi ích hợp pháp,chính đáng của người lao động,xây dựng đội ngũ ”CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn lớn mạnh về mọi mặt đi đầu thực hiện thắng lợi sự nhiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa Ngành và đất nước”.Đại hội đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban Chấp Hành ;Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí;đồng chí Tạ Đăng Mạnh được bầu làm Chủ tịch;Phó Chủ Tịch là các đồng chí Đoàn Văn Bửu,Phạm Đình Ngưu,Nguyễn Văn Toản .Tại Đại hội này,Công đoàn GTVT Việt Nam vinh dự được nhận phần thưởng cao quý :Huân chương ĐỌc lập hạng Nhất

 

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước ,Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩ Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Công đoàn GTVT Việt Nam tại Đại Hội VIII(10/7/2008).

 

 

Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ IX (2013-2018)

Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ IX nhiệm kỳ (2013- 2018) khai mạc sáng nay tại Nhà khách Hồ Tây, số 8 Đặng Thai Mai, Hà Nội. Theo chương trình Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 16-18/4. Dự Đại hội có 280 đại biểu đại diện cho hơn 90.000 đoàn viên công đoàn trong toàn ngành. 

 

 

Báo cáo của Ban thường vụ Công đoàn GTVT VN nêu rõ: Từ Đại hội VIII đến nay, đất nước có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện… Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT. Bên cạnh thuận lợi, những năm qua ngành GTVT cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện NQ 11 giảm đầu tư công, nhiều công trình xây dựng cơ bản bị đình hoãn, giãn tiến độ đã ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống của CNVCLĐ trong ngành. Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm”, Đại hội IX Công đoàn GTVT VN đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo báo cáo, tổng số CNVCLĐ ngành GTVT hiện có 90.735 người, trong đó lao động nữ chiếm 22,2%; Trình độ đại học, trên đại học chiếm 31,1%, Cao đẳng chiếm 7,3%, tăng 3,6%; Trung cấp chiếm 9,6%; Công nhân kỹ thuật: 40.286 người, chiếm 44,4%; Công nhân lao động phổ thôngchiếm 7,6%. Giai đoạn 2008 -2010, các doanh nghiệp duy trì được sự phát triển, người lao động có đủ việc làm, thu nhập được cải thiện. Giai đoạn 2011-2012, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhiều công trình xây dựng cơ bản bị đình hoãn, giãn tiến độ... việc làm thu nhập của người lao động gặp khó khăn. Năm 2012 có trên 7.000 người phải nghỉ chờ việc, trong đó gần 3000 người phải nghỉ việc thường xuyên, nhiều đơn vị nợ lương, nợ BHXH.

 

 

 

Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo trực tiếp 28 công đoàn cấp trên cơ sở, 24 công đoàn cơ sở trực thuộc. Toàn ngành có 618 công đoàn cơ sở với 85.002 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước 274 công đoàn cơ sở với 38.317 đoàn viên; chỉ đạo phối hợp 48 công đoàn ngành địa phương với gần 10 vạn đoàn viên. 5 năm qua, Công đoàn GTVT Việt Nam thành lập mới, tiếp nhận 186 công đoàn cơ sở; sáp nhập, chuyển đi, giải thể 148 công đoàn cơ sở; nâng cấp 08 công đoàn cơ sở lên công đoàn cấp trên cơ sở cho phù hợp với tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

 

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công doàn GTVT Việt Nam

Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X (2018-2023)

Từ ngày 29-30/5, tại Hà Nội Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự và chỉ đao Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT. Dự Đại hội có 233 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 70.000 cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ của 66 công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc.

 
Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội (29/5), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu ý kiến chỉ đạo. 
 


 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương,
đánh giá cao những kết quả, thành tích mà đội ngũ CNVCLĐ và CĐ GTVT đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
Tại phiên thứ hai buổi sáng (30/5) đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chia sẻ: “Bản thân tôi là đoàn viên công đoàn, tôi nhận thấy vai trò của Công đoàn ngành GTVT rất quan trọng, hoạt động công đoàn đóng góp tích cực vào thành công của ngành GTVT. Cán bộ, đoàn viên công đoàn đã đồng hành, tham gia xuyên suốt, thúc đẩy sự phát triển của ngành và góp phần phát triển đất nước.”

 


Đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đến dự và phát biểu tại Đại hội
 


Các đại biểu thống nhất biểu quyết  thống nhất mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu của
Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ X (2018 - 2023
)

 


Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Công đoàn GTVT VN bức trướng:
“Đại hội Công đoàn GTVT VN lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023 đổi mới, dân chủ, đoàn kết,
trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa ngành GTVT và đất nước”.

 BCH Công đoàn GTVT VN khóa X ra mắt tại Đại hội
 
Đại hội đã bầu được 35 cán bộ công đoàn vào BCH Công đoàn GTVT VN khóa X. BCH Công đoàn GTVT VN đã tiến hành bầu BTV và lãnh đạo Công đoàn GTVT VN. Ông Đỗ Nga Việt tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch; 3 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Ngọc Minh (Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT VN khóa IX), Quách Xuân Vinh (Trưởng ban Tổ chức Công đoàn GTVT VN khóa IX), Phạm Hoài Phương  (Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn GTVT VN khóa IX).
 
BTG