Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chăm lo và kịp thời hỗ trợ đến người lao động Ngành GTVT có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Ngày đăng: 12:11:36 - 27/ 03 /2020

Thực hiện các Chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức ngành GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam luôn luôn nắm sát cơ sở, điều kiện, hoàn cảnh người lao động và đã kịp thời hỗ trợ đến cán bộ, CNVCLĐ trong Ngành, cựu Thanh niên xung phong, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động xã hội từ thiện khác.
 
Trong những năm qua Công đoàn GTVT Việt Nam đã thường xuyên đến cơ sở nắm tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, CNVCLĐ, việc thực hiện các chế độ chính sách tại các đơn vị trong Ngành để kịp thời nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người lao động liên quan đến chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội... Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn ngành đã làm việc với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động nhằm giải quyết chế độ chính sách và triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động trong Ngành.
Bên cạnh đó, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ CNVC, lao động, cựu thanh niên xung phong mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, các cấp công đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn và người lao động bị tai nạn lao động, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm các dự án, công trình, các đoàn tàu, các trạm đảm bảo ATGT, công nhân lao động đang thi công trên công trường...
Với mục tiêu tất cả vì đoàn viên công đoàn và người lao động nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành Giao thông vận tải, đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là đời sống, sức khỏe của đoàn viên, người lao động nhất là ở các lĩnh vực như: Hàng không, đường bộ, dịch vụ, du lịch v.v. Quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức để chăm lo tốt vật chất, tinh thần, sức khỏe người lao động, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam kịp thời chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Phối hợp với cơ quan chuyên môn phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh thiết thực, hiệu quả trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tìm giải pháp trong công tác, sản xuất, kinh doanh, sắp xếp, bố trí lao động; xây dựng phương án tài chính cụ thể, chăm lo việc làm, bảo đảm đời sống thu nhập cho người lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19. Động viên tinh thần cán bộ, công nhân, viên chức, lao động  bình tĩnh, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng; tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh. Đoàn kết thống nhất, chia sẻ khó khăn và hợp tác với chuyên môn, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Theo dõi, nắm bắt, hỗ trợ kịp thời đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn; trường hợp đặc biệt khó khăn, đề nghị về Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời.
Quý I năm 2020, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà 11 tập thể, 557 cá nhân và 01 nhà mái ấm công đoàn cho cán bộ, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 1.783 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ của Quỹ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đã tạo những ấn tượng tốt đẹp trong CNVCLĐ và xã hội.

 


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt thăm cán bộ, công nhân viên chức lao động
 
Ban Chính sách - Pháp luật