Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT VN Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 05:43:19 - 15/ 11 /2019

Sáng ngày 31/7, tại Hà Nội. Đảng Bộ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Cũng tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ đã quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng tới toàn thể các Chi bộ và các đảng viên thuộc Đảng ủy Cơ quan.


 
Chủ trì và điều hành hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban chấp hành.  Thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ Cơ quan quan đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy cơ quan đã đọc báo cáo tóm tắt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
Theo báo cáo 6 đầu năm Công tác lãnh Đạo, Chỉ đạo Của Ban Chấp Hành Đảng Bộ có kết quả cụ thể như: Đảng ủy Cơ quan phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo các chi bộ các Ban Cơ quan tham mưu công tác tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, phát động thi đua theo sát phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả.Đ/c Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam  điều hành Hội nghị
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2018 trong toàn Đảng bộ Cơ quan đảm bảo tiến độ và đúng các quy định của Đảng ủy Bộ.
Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm 2019; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; Chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT đảng ủy và chi bộ năm 2019 theo quy định.

 
 
Đ/c Nguyễn Văn Hiệu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy cơ quan
đọc báo cáo tóm tắt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và chương trình công tác của Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo các chi bộ khối cơ quan Công đoàn ngành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện chức năng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia với các vụ chức năng của Bộ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; xây dựng bổ sung quy chế và vận động người lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
Thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 06/CTLT-BGTVT-CĐGTVT VN ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT VN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải, 6 tháng năm 2019 số đơn vị đã tổ chức hội nghị CBCC đạt 100%, số đơn vị đã tổ chức hội nghị Người lao động đạt 71%.
Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành văn bản số 25/CĐN ngày 08/01/2019 gửi  các đơn vị trực thuộc về thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tăng cường chỉ đạo công tác ATVSLĐ-PCCN trong các đơn vị, doanh nghiệp ngành GTVT. Ngày 10/5/2019, tại Hà Nội Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2019, đồng thời tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho hơn 100 cán bộ chủ chốt công đoàn.
Thực hiện Chỉ thị Liên tịch số 05/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 31/10/2018 của Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 88/KH-TLĐ ngày 28/11/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Công văn số 628/CĐN ngày 15/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về việc chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động và bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, tặng quà gia đình CNLĐ nghèo, bị tai nạn lao động, cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm các dự án, công trình, các đoàn tàu, các trạm đảm bảo ATGT, CNLĐ ở lại thi công trong dịp tết và trực tết, các gia đình chính sách nhân dịp tết Kỷ Hợi
Nhân Tháng công nhân năm 2019, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động thiết thực như: thành lập đoàn công tác nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và tham gia giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc của người lao động, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng, tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà và trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức thành công hội nghị biểu dương 160 CNLĐ xuất sắc, tiêu biểu năm 2018.
Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức vận động CNVCLĐ toàn ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử “4 xin; 4 luôn”, ủng hộ Quỹ XHTT Công đoàn GTVT Việt Nam và các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giữ gìn xe tốt”, “Lái xe an toàn”, “Giữ đường thông suốt, êm thuận, an toàn”, “An toàn cho những chuyến bay”, “Văn minh, lịch sự”, “Đã uống rượu bia - không lái xe”, ATVSLĐ v.v...Tập trung tuyên truyền nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và ngành như: Chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2019), 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 


Đ/c Nguyễn Thị Sâm, Bí thư Chi Bộ Trường Trung cấp nghiệp vụ công đoàn GTVT phát biểu tham luận tại hội nghị
 
Thông tin kịp thời các hoạt động của các cấp Công đoàn trong toàn ngành, các gương người tốt, việc tốt trên trang thông tin điện tử, fanpage, facebook Công đoàn GTVT Việt Nam; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động ngành GTVT. Hướng dẫn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ toàn ngành tham dự Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook kết hợp với thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đến công nhân viên chức lao động; giới thiệu kênh giao tiếp giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên và người lao động.
Công đoàn GTVT Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của ngành, đất nước và tổ chức công đoàn, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 với mục tiêu Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019.
Hoàn thành công tác thi đua khen thưởng năm cho 2018 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Ban hành kế hoạch số 123/KH-CĐN ngày 11/3/2019 của Công đoàn GTVT Việt Nam về việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).
Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành văn bản số 118/CĐN ngày 04/3/2019 hướng dẫn các công đoàn trực thuộc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; hướng dẫn các công đoàn trực thuộc kê khai thông tin để chuẩn bị dữ liệu cho phần mềm quản lý đoàn viên.
Tổ chức tốt công tác thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2018 và giao dự toán năm 2019 tại các công đoàn trực thuộc; lập báo cáo quyết toán năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 của Công đoàn GTVT Việt Nam trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn theo kế hoạch; Tổ tư vấn pháp luật đã tư vấn pháp luật cho 05 cá nhân và 03 tập thể; chỉ đạo công đoàn cấp dưới phối hợp với chuyên môn giải quyết đơn khiếu nại theo quy định.
Công Tác Xây Dựng Đảng
- BCH đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII.
- Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chi bộ. Triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.
- Chỉ đạo và hướng dẫn các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và công văn 838-CV/ĐU ngày 08/01/2019 của Đảng ủy Bộ về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.
- Chỉ đạo các chi bộ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949-2019); 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019); 72 năm Bác viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947-2019); Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”.
- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động trong việc nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tình hình hiện nay.

 
 
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
- Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tham gia ý kiến, đánh giá để giới thiệu quy hoạch bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và quy hoạch nhiệm kỳ 2023- 2028.
- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Cơ quan.
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các chi bộ, đảng viên; tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại chất lượng các chi bộ đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2019 trong toàn Đảng bộ Cơ quan.
- Xây dựng kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; xây dựng Kế hoạch triển khai và thực hiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
- Triển khai và thực hiện Kế hoạch 24- KH/ĐU của  Đảng ủy Bộ về việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy câp trên đối với các chi bộ trong toàn Đảng bộ.
- 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ Bộ đã làm thủ tục đề nghị Đảng ủy Bộ công nhận 01 đảng viên chính thức; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 03 đồng chí.
- Về kết quả phân loại chi bộ và đảng viên năm 2018:
+ Đảng bộ cơ quan: Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
+ 2/7 chi bộ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5/7 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+ 4/36 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32/36 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Về khen thưởng: BCH Đảng bộ Bộ tặng giấy khen cho 01 đảng viên ;BCH Đảng bộ Bộ tặng giấy khen cho Đảng bộ Cơ quan; Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho Đảng ủy Cơ quan về thành tích 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Công tác kiểm tra, giám sát được BCH Đảng ủy quan tâm. Ngay từ đầu năm Đảng uỷ Cơ quan và UBKT Đảng uỷ Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam  đã xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai theo kế hoạch đề ra đồng thời hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.
- Chỉ đạo UBKT đảng ủy Cơ quan xây dựng và  thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ”.
- Về thi hành kỷ luật đảng: Sáu tháng đầu năm 2019, không có đảng viên nào trong Đảng bộ vi phạm kỷ luật đảng.
- Về công tác tiếp dân, giải quyết tố cáo: Đảng ủy Cơ quan và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể
- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ đảng triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2018 theo đúng quy định. Quan tâm chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CCVCLĐ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch của các cấp Công đoàn và tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của ngành, của tổ chức công đoàn với các hoạt động thiết thực.
- Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cơ quan và Đoàn thanh niên Trường  xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Triển khai  thực hiện Chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019” và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Công đoàn Cơ quan đã tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên và CBCCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện…
Đảng Bộ Cơ quan đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại để rút kinh nghiệm để triển khai vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Cũng tại Hội nghị đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành Đảng Bộ đã triển khai Nghị quyết Trung ương 10 Khóa XII của Đảng đến toàn thể các đảng viên và các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Cơ quan.
 
Quốc Thế