Chiều 28/7, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khoá XII), nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết cùng với việc cho ý kiến vào kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các chương trình, đề án…, Hội nghị lần này có nội dung quan trọng là kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nêu rõ Bộ Chính trị đã điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023 thay đồng chí Bùi Văn Cường nhận nhiệm vụ mới, làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

 


Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang


“Việc bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có ý nghĩa hệ trọng, to lớn với sự phát triển của Công đoàn Việt Nam trong thời gian tới", đồng chí Bùi Văn Cường nói. Kết quả, với sự thống nhất cao, 100% ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 -2023.

Chúc mừng, đánh giá cao chuỗi sự kiện chào mừng Công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Công đoàn Việt Nam qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam ngày càng lớn trong quá trình phát triển đất nước. Đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận sự nỗ lực của nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã luôn nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, dành tâm huyết cho hoạt động công đoàn. “Nhiều năm đồng chí Bùi Văn Cường liên tục năng nổ, không ngừng để có được những kết quả rất đáng khích lệ trước những thách thức lớn với nhiều hoạt động đã để lại dấu ấn, được xã hội ghi nhận như: Tháng Công nhân, Tết sum vầy, chương trình Phúc lợi cho đoàn viên… hay việc tiếp cận công nghệ thông tin để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên công đoàn”, Trưởng ban Dân vận Trung ương nói.

 


Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng đồng chí Bùi Văn Cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
 

Tin tưởng tân Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trên cương vị mới sẽ tiếp tục lãnh đạo Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn có những bước phát triển, đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp nối các thế hệ lãnh đạo đi trước, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Tổng LĐ và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trưởng ban Dân vận Trung ương gợi ý làm sao để tổ chức Công đoàn đảm nhận tốt vai trò chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Sau năm 2023, tổ chức Công đoàn phải là tổ chức lựa chọn đầu tiên của người lao động, phải hỗ trợ, có trách nhiệm để pháp luật liên quan đến lao động được thực thi tốt nhất, tránh thiệt hại cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn phải là đại diện ký kết các thỏa ước lao động tập thể thực chất, không lặp lại những quy định của pháp luật mà phải ở mức cao hơn, đảm bảo cho những thỏa ước được thực thi vì lợi ích của người lao động; hỗ trợ cho người lao động trong tranh chấp lao động hướng tới mục tiêu hài hòa, ổn định, phát triển, phù hợp với bối cảnh mới.
Đề cập tới việc tham gia CPTPP, EVFTA với những cơ hội và thách thức lớn, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, cố gắng đến 2020, tất cả các doanh nghiệp có 25 lao động trở lên đều có tổ chức công đoàn. “Tổng LĐ cần giao nhiệm vụ và kiểm tra tất cả các địa phương trên cả nước về mục tiêu này, hướng đến nơi nào có người lao động, nơi đó có tổ chức công đoàn để người lao động đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong quá trình phát triển”, Trưởng ban Dân vận Trung ương chỉ rõ.

 


Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (khoá XII)
 

Đề cập tới Bộ luật Lao động đã được trình Quốc hội trong đó có nội dung thời gian làm việc, tuổi nghỉ hưu, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Tổng Liên đoàn nên thảo luận, có ý kiến chính thức với tư cách là đại diện cho người lao động; đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh. “Không có cán bộ giỏi thì mục tiêu đặt ra khó đạt được để Công đoàn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người lao động”, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.
Cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời, cảm ơn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Tổng LĐ, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho rằng, đây là vinh dự lớn lao song trách nhiệm cũng hết sức nặng nề nhất là trong bối cảnh có nhiều thách thức mới đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn Việt Nam khi đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

“Tôi xin hứa, sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, bám sát tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đem hết sức mình để phục vụ giai cấp công nhân, đoàn viên và người lao động.

Tập trung thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, sắp xếp, củng cố, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, xây dựng tổ chức công đoàn là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chủ động hội nhập, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, tân Chủ tịch Tổng LĐ nói.

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản