Phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 04 dự án đường bộ cao tốc

Ngày đăng: 03:38:27 - 13/ 09 /2022

Ngày 8/9/2022, Bộ GTVT ban hành Kế hoạch số 9212/KH-BGTVT phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 04 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”. Tham dự Lễ phát động, Đoàn Công tác của Công đoàn GTVT Việt Nam có đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, UVBCH Đảng uỷ Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tặng quà,

động viên công nhân tại công trường trong chuyến kiểm tra tình hình triển khai đầu tư xây dựng
đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Ninh Bình - Thanh Hóa) vào ngày 8/92022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025; là năm mà ngành GTVT hết sức quyết tâm, tập trung triển khai và hoàn thành nhiều dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có 04 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. 
Để kêu gọi, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công của 04 dự án nêu trên tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành các dự án theo tiến độ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ GTVT phát động phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 04 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây”.

 
Ảnh Lễ phát động
 
Mục đích cuộc phát động nhằm tạo khí thế phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống “đi trước mở đường” của ngành GTVT để đưa 04 Dự án cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022.
Phong trào thi đua được triển khai tại 04 dự án, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cá nhân tham gia Phong trào thi đua. 
Ban QLDA, Các nhà thầu phải cam kết và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hợp đồng đã ký kết. 
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. 
Thời gian triển khai Phong trào thi đua: Từ tháng 9/2022 đến hết tháng 12/2022; tổng kết và khen thưởng ngay sau khi kết thúc Phong trào thi đua. 
Đối tượng thi đua là tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công. 
Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT
Việc xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/TT-BGTVT ngày 29/3/20218 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành GTVT. Đối với tập thể hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo Kế hoạch của đơn vị đăng ký thi đua; Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo trên công trường; Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Bộ GTVT; Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định. Đối với cá nhân tích cực tham gia Phong trào thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 04 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây” hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành Kế hoạch của đơn vị. 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia phong trào thi đua căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng gửi về Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông trước ngày 05/01/2023.
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức tổng kết Phong trào thi đua, đề nghị khen thưởng. Tờ trình và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước 10/01/2023. 
Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu việc khen thưởng theo quy định.
Kế hoạch số 9212/KH-BGTVT của Bộ GTVT cũng nêu rõ các tiêu chí thi đua đối với 04 Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây; nội dung, giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch.

 
Ban TGNC (Nguồn CTTĐT Bộ)