Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2022

Ngày đăng: 03:29:18 - 13/ 09 /2022

Ngày 06/9/2022, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành, Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ngành cùng toàn thể CBCC Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Tại Hội nghị giao ban, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban và Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT Việt Nam - Suntravel trong tháng 8; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 như sau:

 


Ảnh Hội nghị giao ban

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8/2022
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đồng cấp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Đến nay đã có 84 % số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội năm 2022 (Thực hiện Chương trình số 1111/CTPH-BLĐTBXH-TLĐLĐVN-BHXHVN-LĐTMCNVN-HHDNNVVN).
3. Đôn đốc các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực trong CNVCLĐ, kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2022). Ngày 25/8/2022, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 90 công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT năm 2021 và khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
4. Đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
5. Triển khai đến các cấp công đoàn thực hiện Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn. Ban hành Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban hành quyết định phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 các ban của Công đoàn GTVT Việt Nam
6. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tài chính Công đoàn năm 2021 và Điều lệ CĐ năm 2022, triển khaikiểm tra tại một số công đoàn trực thuộc.
7. Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ: 14 CNLĐ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm ATHHMN và 20 học sinh Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I với tổng số tiền: 73 triệu đồng.
Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2022
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2022 theo đúng các quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện chế độ chính sách, việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện các Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động các Cụm văn hóa thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam; Đôn đốc các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tháng An toàn giao thông (tháng 9/2022).
3. Báo cáo hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam.
4. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
5. Xây dựng Kế hoạch Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị đại hội. Triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn các cấp trực thuộc chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp.
6. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn, thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 theo đúng quy định.
7. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành và các hoạt động xã hội-từ thiện khác.
NVQ