Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày đăng: 03:59:44 - 21/ 07 /2022

Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Tại Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Tham dự hội nghị tại đầu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cấp uỷ chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí cấp Trưởng, Phó các ban và tương đương Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết có đồng Chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVBCH Đảng bộ Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt. 
Tại điểm cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu tham dự đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các chuyên đề trên để nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (21-22/7).
Ban TGNC