Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 6 năm 2022

Ngày đăng: 03:46:58 - 01/ 07 /2022

Ngày 01/6/2022, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 6 năm 2022.
 
Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó các ban Công đoàn Ngành cùng toàn thể CBCC Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
Tại Hội nghị giao ban, Đồng chí Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban và Công ty Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel trong tháng 5; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 như sau:

 


Toàn cảnh Hội nghị giao ban
 
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Người lao động năm 2022 theo đúng các quy định. Tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, công tác ATVSLĐ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
2. Báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ GTVT về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
3. Tổng hợp báo cáo của các cấp công đoàn về kết quả tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2022 báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
4. Kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ tại các công đoàn trực thuộc phù hợp với mô hình hoạt động của đơn vị; thực hiện tốt công tác về tổ chức và chính sách của cán bộ công đoàn.
5. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn, thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 theo đúng quy định.
6. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Phạm Hoài Phương tặng hoa các đồng chí có ngày sinh trong tháng 6

 
 Tin, ảnh: Thanh Thọ- Ban TGNC