Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030

Ngày đăng: 03:54:20 - 08/ 06 /2022

Sáng nay (08/6), tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về tổng kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030.
Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Văn phòng - thi đua khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 


Đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN,
Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt đoàn công tác, Đồng chí Vũ Xuân Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo và triển khai kịp thời công tác thi đua điển hình là phong trào thi đua “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới” của Công đoàn GTVT Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các các công đoàn GTVT các tỉnh phối hợp với Sở GTVT xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, miền núi và hàng năm có chương trình sơ kết đánh giá kết quả, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, thông qua đó động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển giao thông nông thôn. Phong trào xây dựng GTNT đã được sự đóng góp của nhân dân, bên cạnh việc tự nguyện đóng góp bằng tiền, nhân dân cả nước đã tích cực đóng góp từ nhiều nguồn lực như: Hiến đất, ngày công lao động và các loại vật liệu xây dựng, duy tu công trình.

 


Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam báo cáo tại Hội nghị
 
Theo đó, hằng năm Bộ GTVT đã tổng kết khen thưởng tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phát triển giao thông nông thôn. Việc triển khai thực hiện Chương trình, Ngành GTVT đã tăng cường công tác quản lý và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giao thông nông thôn trên phạm vi toàn quốc gồm xây dựng chiến lược phát triển giao thông nông thôn và hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn phù hợp với chiến lược và các quy hoạch chung của Ngành; Ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học công nghệ. Thực hiện công tác đào tạo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... theo số liệu tập hợp được từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam đến năm 2020 cả nước có 519.086 km đường GTNT chiếm 85,22% chiều dài hệ thống đường địa phương; trong đó: đường huyện 56.630 km; đường xã 150.601 km; đường thôn, xóm, bản ấp và trục chính nội đồng 311.855 km; ngoài ra đường chuyên dùng 8.046 km. Hàng năm Bộ GTVT có các văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị nhất là các ban quản lý dự án, các sở GTVT xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, UBND về chiến lược phát triển GTVT gắn liền với giao thông nông thôn và miền núi như: Chương trình bê tông hoá đường liên thôn, liên xã, nhựa hoá đường liên xã, liên huyện. Bộ GTVT đã thực hiện những nghiên cứu phục vụ chương trình bảo trì giao thông nông thôn như: Thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn, nhằm tìm ra loại mặt đường phù hợp với điều kiện từng vùng để tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo dưỡng... Phong trào xây dựng GTNT đã được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, thu được kết quả to lớn làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển của địa phương và sự đi lại thuận tiện của nhân dân. Trong quản lý bảo trì đã hình thành các tổ tự quản như: Đoạn đường Hội Phụ nữ tự quản, Thanh niên tự quản, Hội Cựu chiến binh tự quản …
 
 Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo - Nữ công