Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải VN phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025

Ngày đăng: 10:33:06 - 21/ 11 /2019

Sáng 23.10, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã phối hợp tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”.
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Lê Anh Tuấn,  Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đỗ Nga Việt cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Khối thi đua 11 công đoàn ngành Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tích cực triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao thông Vận tải, tạo nên sức mạnh tổng hợp và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “4 xin, 4 luôn”.

 
 
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn

 
Thứ trưởng Anh Tuấn cho biết, thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ” theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải VN đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 8312/KHLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 3.9.2019 tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông Vận tải thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
Để thực hiện Kế hoạch liên tịch số 8312, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải gắn các nội dung văn hóa công vụ với trách nhiệm công vụ, trong đó trách nhiệm công vụ là trung tâm, văn hóa là cái gốc; đưa nội dung “Văn hóa công vụ” vào đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, bình xét thi đua hàng năm của đơn vị.
Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT và Ban Thường vụ Công đoàn GTVT VN, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành tích cực hưởng ứng phong trào, xây dựng hình ảnh người thi hành công vụ trở nên thân thiện đối với người dân và toàn thể xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành GTVT năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

  Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải VN Đỗ Nga Việt
 
Trước đó, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải VN Đỗ Nga Việt cho biết sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) đã đạt được những kết quả rõ nét. Phong trào đã tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong toàn thể cán bộ CNVCLĐ, đặc biệt đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngành. Cũng theo ông Đỗ Nga Việt, các đơn vị trong ngành đều xây dựng chương trình hành động và quy định cụ thể để thực hiện tốt phương châm “4 xin”, “4 luôn” trong quan hệ ứng xử, giao tiếp giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với người dân, với khách hàng, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành. Từ đó, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn ngành GTVT về ý thức trách nhiệm của mình trong quan hệ giao tiếp, ứng xử hàng ngày, để việc thực hiện phương châm “4 xin” và “4 luôn” trở thành nét đẹp văn hóa luôn hiện hữu trong mỗi CNVCLĐ ngành GTVT. Qua đó góp phần tạo dựng nên những giá trị văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; tạo được niềm tin, môi trường giao tiếp thân thiện, nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, được xã hội và các ngành nghề khác ghi nhận và đánh giá cao về tinh thần và thái độ phục vụ.

Hội nghị đã biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “4 xin, 4 luôn”. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân; Công đoàn Giao thông Vận tải VN tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân.

 

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn tặng bằng khen Bộ trưởng Bộ GTVT cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "4 xin, 4 luôn"Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải VN Đỗ Nga Việt tặng bằng khen CĐN cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "4 xin, 4 luôn".
 
 Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo