Hội nghị Giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 9 năm 2019

Ngày đăng: 10:32:45 - 21/ 11 /2019

Ngày 03/9/2019, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2019
Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó các ban Công đoàn Ngành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT, Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel.
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban, Nhà trường và Công ty trong tháng 8/2019, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai phát động các phong trào thi đua, đăng ký công trình, sản phẩm tiêu biểu thiết thực chào mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 02/9, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2019).
2. Ban hành Kế hoạch số 423/KH-CĐN ngày 09/8/2019 hướng dẫn các công đoàn trực thuộc triển khai các nhiệm vụ tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023.
  3. Chỉ đạo Công đoàn Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 1 hướng dẫn Công đoàn Xí nghiệp Cầu 17, Công ty cổ phần Cầu 12-Cienco1 nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ, tuyên truyền các quy định pháp luật tới người lao động, trợ giúp các thủ tục pháp lý để công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động đang diễn ra tại 02 đơn vị này.
4. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành GTVT” trên mạng xã hội Facebook cho 13 tác phẩm đạt giải. Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT tham dự với 170 tác phẩm của 68 tác giả đến từ 14 đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành, thu hút gần 25.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành GTVT theo dõi, tương tác, góp phần tuyên truyền, ca ngợi nét đẹp của đoàn viên, CNLĐ ngành GTVT trong lao động, sản xuất và các hoạt động từ thiện…
  5. Báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”.
  6. Phối hợp với Bộ GTVT ban hành Kế hoạch liên tịch số 7914/KHLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 23/8/2019 tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua văn hóa giao tiếp, ứng xử trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo phương châm “4 xin, 4 luôn”.
  7. Hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020) theo kế hoạch số 444/KH-CĐN ngày 22/8/2019.
8. Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đã hỗ trợ, thăm và tặng quà 56 CNVCLĐ ngành GTVT là con gia đình chính sách, CNLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ 157 triệu đồng; ủng hộ nhân dân huyện Mường Lát, Quan Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại nghiêm trọng bởi cơn bão số 3 với tổng số tiền 200 triệu đồng.
9. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT Việt Nam (Suntravel).

 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2019
  1. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, diễn biến tư tưởng người lao động, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công tập thể theo đúng quy định của pháp luật.
  2. Công đoàn GTVT Việt Nam phối hợp với Bộ GTVT xây dựng kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTgCP ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức sơ kết 5 năm phong trào thi đua thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử theo phương châm “4 xin, 4 luôn”. 
3. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phát động các phong trào thi đua, đăng ký các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), hướng tới kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT Việt Nam (18/11/1966 - 18/11/2019).
4. Giúp Ban Thường vụ tổ chức cho đoàn đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam sang thăm và làm việc với Công đoàn GTVT Nhật Bản từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2019. Bám sát thực hiện các chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác đối ngoại với Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào.
5. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra Điều lệ và hoạt động tài chính công đoàn tại một số Công đoàn trực thuộc theo kế hoạch.
6. Chỉ đạo Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, thăm và tặng quà CNVCLĐ ngành GTVT có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thực hiện các hoạt động xã hội.
Sau khi nghe các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các ban Công đoàn Ngành, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghiệp vụ công đoàn GTVT, Lãnh đạo công ty Suntravel báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2019, đóng góp ý kiến xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2019 của các Ban, Nhà trường và Công ty cổ phần Suntravel, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, Thủ trưởng Cơ quan kết luận cần tập trung giải quyết những công việc như sau:
1. Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử, giao tiếp trong các cơ quan, đơn vị theo phương châm “4 xin, 4 luôn” và phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTgCP ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài chính, tài sản tại CĐN và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tính công khai, minh bạch đúng quy trình, quy định của pháp luật.
2. Đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch tiếp tục chỉ đạo Ban Chính sách pháp luật tập trung nghiên cứu, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, hướng dẫn các công đoàn thực hiện đối thoại, khởi kiện, tham gia tố tụng trong trường hợp xảy ra tranh chấp lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong thời gian tới; tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp lại các Ban CĐN theo hướng dẫn Tổng Liên đoàn, chủ động đề xuất phương án, mô hình phù hợp với đặc thù của ngành cũng như những biến động về đoàn viên, người lao động.
Nghiên cứu, rà soát, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường.
3. Đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch tiếp tục giải quyết dứt điểm những công việc mà Thường trực BTV và đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành giao.
Thực hiện nhiệm vụ được phân công khác theo quy định.
4. Ban Tuyên giáo
Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến an toàn giao thông tới đoàn viên, người lao động toàn ngành nhân tháng ATGT năm 2019 thông qua các hình thức phù hợp, kết hợp tuyên truyền tại các hội nghị của đơn vị và ngành.
Xây dựng kế hoạch triển khai phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của ngành và tổ chức công đoàn những tháng cuối năm 2019.
5. Ban Tổ chức
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tại các đơn vị trong ngành; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác ATLĐ, mạng lưới An toàn vệ sinh viên trong hệ thống tổ chức công đoàn từ cơ sở đến ngành.
Tham mưu chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn GTVT Việt Nam với một số Liên đoàn Lao động các địa phương.
6. Ban Tài chính
Tiếp tục tham mưu ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn, phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính công đoàn theo dự toán đã duyệt; hướng dẫn các đơn vị, các ban CĐN căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị có phương án điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2019 theo quy định.
Hướng dẫn các Ban, đơn vị trực thuộc triển khai thanh, quyết toán đúng quy trình quy định của pháp luật.
7. Văn phòng
Tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại với Công đoàn Bộ Công chính và Vận tải Lào theo kế hoạch.
8. Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT
Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo yêu cầu của đoàn kiểm tra CĐN và có kế hoạch khắc phục những tồn tại kịp thời, đúng quy định và báo cáo về CĐN theo quy định.
9. Công ty Suntravel
Tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên, người lao động trong công ty; tăng cường công tác quản trị, quản lý tài chính, tài sản hiệu quả đảm bảo hoạt động kinh doanh luân thủ đúng quy đinh của pháp luật.
10. Đề nghị các Ban triển khai tổ chức thực hiện sớm các chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn ngành; bám sát thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trong quá trình xảy ra vướng mắc phải báo cáo kịp thời lãnh đạo Công đoàn ngành để giải quyết.
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo