Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021

Ngày đăng: 02:15:03 - 28/ 10 /2020

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021.

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021. Đến dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng nhà trường cùng với sự góp mặt của 283 đại biểu đại diện cho gần 1.600 cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC, NLĐ) thuộc 49 đơn vị của Trường. Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2019-2020, phương hướng thi đua năm học 2020-2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trường năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã khẳng định những thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường trong năm học vừa qua.Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
ghi nhận và đánh giá về các hoạt động trong năm học 2019-2020 và các mục tiêu cụ thể trong phương hướng thi đua năm học 2020-2021

 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá về các hoạt động trong năm học 2019-2020 và các mục tiêu cụ thể trong phương hướng thi đua năm học 2020-2021. Đồng chí đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường đoàn kết và xây dựng môi trường văn hóa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nhân văn”. Mỗi CB, GV, SV trong Trường đều nêu cao trách nhiệm làm tốt công việc của mình và tạo cơ hội phát triển cho người khác, chung sức tạo nên thương hiệu, uy tín của Trường.
 PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thay mặt lãnh đạo nhà 
Trường giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp, cùng những kiến nghị,
đề xuất của cán bộ, viên chức và người lao động

 
Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã thay mặt lãnh đạo nhà trường giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp, cùng những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC, NLĐ) đồng thời thảo luận, đối thoại với các đại biểu một cách dân chủ.Toàn cảnh Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020- 2021
 
Trong thời gian tới nhà Trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động KHCN tại các khoa, viện, trung tâm nói riêng và trong toàn Trường nói chung.Tập trung nguồn lực tạo sự chuyển biến đột phá về việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới, khẳng định vị thế khoa học của đội ngũ trí thức Trường trong thời kỳ hội nhập. Thay đổi phương thức thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tập trung mọi nguồn lực để tạo ra những nhà khoa học chuyên nghiệp, nghiên cứu tạo môi trường cho các sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn. Vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 của Trường. Có chính sách “thu hút và trọng dụng nhân tài” nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có đủ phẩm chất chính trị và đạo đức, có trí tuệ, năng lực sáng tạo, nhân cách, trung thực, trách nhiệm, đạt chuẩn về trình độ.
 
 Quốc Thế