Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Ngày đăng: 10:28:22 - 24/ 06 /2020

Chiều 23/6/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty năm 2020. Đến dự có đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, đ/c Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT, đ/c Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc TCT và Ban chấp hành Công đoàn TCT cùng đại diện lãnh đạo và đại biểu người lao động toàn Tổng công ty về dự.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất  kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2020, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.
 Theo báo cáo trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam; sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài ngành Hàng không, sự quyết liệt điều hành, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. VATM đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao; Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Tổng công ty đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm các chế độ tài chính kế toán, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
đánh giá cao về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Tổng công ty

 
Trong năm, VATM đã tích cực triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại Tổng công ty; Công tác tổ chức và phát triển nguồn nhân lực được triển khai thực hiện theo đúng quy định và có hiệu quả; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực và tăng cường công tác đào tạo - huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên tuyền giáo dục tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đ/c Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT phát biểu tại Hội nghị
 
Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia cho biết  năm 2020, ngành Hàng không Việt Nam nói chung và ngành Quản lý bay nói riêng đứng trước nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng và doanh thu của Tổng công ty. Từ đó ảnh hưởng đến thu nhập người lao động, quỹ lương 6 tháng đầu năm sụt giảm 50%, khen thưởng phúc lợi của Tổng công ty liên tục bị cắt giảm do không có nguồn.  Đoàn kết để vượt qua khó khăn tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động Tổng công ty phấn sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý, nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Đ/c Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc TCT trả lời các ý kiến và kiến nghị về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động
 
Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Nguyễn Đình Công thay mặt Ban chấp hành báo cáo về việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, nội quy về an toàn vệ sinh lao động. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại Tổng công ty và kết quả giải quyết các kiến nghị của  tập thể lao động và ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.
 


Đ/c Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo về việc thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể,
hợp đồng lao động, nội quy lao động, nội quy về an toàn vệ sinh lao động

 
Cũng tại hội nghị Ban tài chính đã báo cáo công khai công tác tài chính năm 2020, báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và trả lời các ý kiến của người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá cao về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Tổng công ty. Người sử dụng lao động đã phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền lợi với người lao động. Đồng chí Đỗ Nga Việt ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đặc biệt toàn Tổng công ty đã quyết tâm vượt qua khó khăn trọng đợt dịch Covid-19 đã điều hành bay an toàn - điều hoà - hiệu quả từ kết quả này đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng không Việt Nam nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải trong việc chung tay chiến thắng đại dịch.Toàn cảnh Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty năm 2020
 
Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết  của toàn Tổng công ty trong năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng  bộ Bộ GTVT tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
Ban Chính sách – Pháp luật
 

Tin Khác :