Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày đăng: 04:53:31 - 15/ 07 /2019

Ngày 18/6, tại Hà Nội. Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.


Thực hiện kế hoạch của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Công văn của Tổng liên đoàn về việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn và công văn của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam về việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn, Công đoàn Tổng cục đường bộ Việt Nam đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho các cán bộ làm công tác tổ chức, quản lý đoàn viên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

 
 
Tham gia Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam - Chủ Tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN; đồng chí Phùng Quang Huy, chuyên viên ban tổ chức Công đoàn Giao thông vận tải - cán bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên; đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị cùng cán bộ làm công tác tổ chức, quản lý đoàn viên của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn là một chủ trương lớn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Thông qua phần mềm giúp cho các cấp Công đoàn nắm chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên công đoàn ở từng cấp, giúp cho Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên công đoàn.

 


Các học viên  là cán bộ công đoàn cơ sở thực hành thao tác ngay tại lớp tập huấn
 
Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn do Tổng liên đoàn xây dựng và phổ biến tới các cấp Công đoàn để triển khai áp dụng, nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn viên từ khi thiết lập danh sách từ công đoàn cơ sở và được công đoàn cấp trên cùng theo dõi, cập nhật trên cùng một hệ thống. Phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn được tự động hóa quản lý thông tin về đoàn viên, công đoàn cơ sở trên cơ sở sử dụng không gian mạng internet và thông tin dự liệu cơ bản của từng đoàn viên và công đoàn cơ sở.
Sau hai năm thử nghiệm, đến nay phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn đã được bổ sung, hoàn thiện và chứa đựng nhiều thông tin về đoàn viên cũng như công tác quản lý… tạo sự thống nhất trong toàn bộ hệ thống công đoàn trong việc nắm bắt quá trình biến động và phát triển của tổ chức công đoàn tạo mối liên kết chặt chẽ, giảm các thủ tục hành chính, văn bản trong điều hành và quản lý chung.
Qua phần mềm quản lý, các cấp Công đoàn có thể nắm nắt được tình hình đoàn viên một cách chi tiết, đầy đủ hơn trong thời đại công nghệ 4.0; giúp cho công đoàn cơ sở thuận tiện trong công tác báo cáo thống kê số lượng đoàn viên; theo dõi và cập nhật kịp thời tăng, giảm đoàn viên; quản lý đoàn phí để thuận lợi cho đoàn viên công đoàn được hưởng các chương trình phúc lợi từ thẻ đoàn viên công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của các cấp công đoàn.
Tại Hội nghị các đại biểu tham gia sẽ được chuyên viên ban tổ chức Công đoàn Giao thông vận tải hướng dẫn thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm; thao tác tạo một nhóm cấp công đoàn mới; hướng dẫn thêm mới đoàn viên từ một danh sách; thao tác phê duyệt đoàn viên được tạo mới; thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên; thao tác tìm kiếm và xuất dự liệu in thẻ đoàn viên; cachs sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; hướng dẫn công cụ ủy quyền, bàn giao; hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý báo cáo, thống kê; hướng dẫn thao tác quản trị người dùng phần mềm.

 
Tin: Công đoàn Tổng cục ĐB VN

Tin Khác :