Ban Quản lý dự án Hàng hải tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động và tổng kết năm 2019

Ngày đăng: 03:29:22 - 20/ 01 /2020

Ngày 03/01/2020 tại Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Hàng hải đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức người lao động và tổng kết năm 2019, đến dự có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, cùng tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động Ban QLDA Hàng hải.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả  hoạt động công đoàn năm 2019 và  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam, các cơ quan đơn vị liên quan, Ban QLDA Hàng hải đã luôn duy trì tốt việc đoàn kết nội bộ, đề cao tính phối kết hợp giữa các phòng nghiệp vụ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và các đơn vị có liên quan để triển khai công việc có hiệu quả, ổn định công tác, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sự quyết liệt điều hành, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 trên tất cả các mặt công tác.
Ban QLDA Hàng hải được giao triển khai thực hiện các dự án góp phần xây dựng và phát triển đất nước như: Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế hải Phòng; dự án ĐTXD công trình cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu; thực hiện các hợp đồng dự án tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát v.v… Trong năm đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, công chức, viên chức người lao động ổn định, yên tâm công tác.
 

 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Quách Xuân Vinh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức người lao động Ban QLDA Hàng hải trong năm qua tuy còn khó khăn nhưng đã cố gắng đoàn kết, ổn định tình hình vượt qua khó khăn, Công đoàn luôn phối hợp cùng với chuyên môn thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ tham gia giám sát, vận động, xây dựng tổ chức các phong trào thi đua nhằm đưa hoạt động của Ban luôn ổn định, hoàn thành kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng hải Việt Nam nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải nói chung.
Đồng chí mong muốn phát huy những thành tích đã đạt được trong năm, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những bước đi vững chắc trong năm 2020, đặc biệt phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh tại Hội nghị
 
Ảnh, tin bài: Ban CSPL