Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020

Ngày đăng: 03:07:51 - 10/ 01 /2020

Ngày 31/12/2019, tại Hà Nội Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam và sự có mặt của 118 cán bộ viên chức của Ban Quản lý dự án Đường sắt.
 
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận những sự đoàn kết của cán bộ, nhân viên Ban vượt qua những khó khăn, áp lực trong năm 2019. Trong năm 2020 Ban sẽ tập chung vào các dự án hoàn thành sau năm 2020: Dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1; Dự án hiện đại hóa TTTH đường sắt các tuyến Hà Nội – Lào Cai, hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội, giai đoạn 2. Chuẩn bị cho công tác khởi công thi công các gói thầu, trong Quý II quý III năm 2020.
Đ/c Nguyễn Ngọc Đông – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị

 
Đồng chí cũng yêu cầu Nguyễn Ngọc Đông thực hiện tốt công tác quản trị hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm phục vụ tốt nhất cho mọi hoạt động của Ban.
Trao cờ cho Công đoàn Ban đạt danh hiệu Công đoàn cơ vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2019. Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC và công tác thi đua khen thưởng của Ban .
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên BCS Đảng Bộ GTVT, UV BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam phát biểu ghi nhận những thành tích của chuyên môn và Công đoàn Ban trong năm 2019
 
Sự phối hợp tổ chức công đoàn với chuyên môn hoàn thiện các qui định, qui chế quản lý có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Giám sát kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ, các qui chế nội bộ của đơn vị, đảm bảo chế độ tiền lương, tiền thưởng và thực hiện các chính sách đối với người lao động. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động và vận động các CBVC thực hiện tốt công tác xã hội và từ thiện.
 


Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam trao cờ cho Công đoàn Ban
đạt danh hiệu Công đoàn cơ vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2019
 

Ông Vũ Hồng Phương, Q. Giám đốc Ban cho biết kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2019  đã hoàn thành quyết toán công tác GPMB, tiếp tục thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ GTVT, KTNN, Hoàn thành các công việc còn lại và trình, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Các dự án hoàn thành trong năm 2020: Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Tập trung giải quyết các vướng mắc tồn tại của dự án; tiến hành công tác vận hành thử toàn hệ thống; hoàn thành công tác nghiệm thu; tư vấn hoàn thành đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống. Phối hợp với Tổng thầu, Metro Hà Nội trong công tác nghiệm thu bàn giao đưa dự án vào khai thác thương mại; chuẩn bị các thủ tục để bàn giao dự án cho Tp.Hà Nội (về hiện trường, hồ sơ tài liệu, khoản cho vay lại và tài sản của dự án); Tiếp tục rà soát giải quyết các vấn đề mà Kiểm toán nhà nước đưa ra trong kết luận kiểm toán.

 
 

Đ/c Vũ Hồng Phương, Q. Giám đốc ban và Đ/c Mai Minh Việt, Chủ tịch Công đoàn
Ký giao ước thi đua năm 2020 trước sự chứng kiến của Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo

 
Kế hoạch vốn năm 2020, Ban đã đăng ký với Bộ là 2.476 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó vốn ODA là 508 tỷ đồng, vốn đối ứng là 1.968 tỷ đồng. Sau khi được các cấp có thẩm quyền giao chính thức, Ban sẽ tập trung thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông; đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1; dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu trên đoạn Hà Nội – Vinh, Nha Trang – Sài Gòn; dự án cải tạo nâng cấp cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.
 
Quốc Thế