Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Ngày đăng: 08:41:08 - 01/ 01 /2020

Chiều 27/12/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 tại nhà B, Trụ sở Tổng công ty. Đến dự có đồng chí Lê Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đ/c Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
 

Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2020. Trong năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ; các cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải; các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam; sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài ngành Hàng không, sự quyết liệt điều hành, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 Đ/c Lê Anh Tuấn -  Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,
Đ/c Đỗ  Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và các đại biểu dự hội nghị

 

VATM đã tổ chức điều hành bay an toàn tuyệt đối cho 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao; Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Tổng công ty đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng, thực hiện nghiêm các chế độ tài chính kế toán, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty đến 31/12/2019: Sản lượng điều hành bay: khoảng 972.081 lần chuyến đạt 102,01 % kế hoạch năm 2019, tăng 11,01% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng doanh thu: 4.262 tỷ đồng, đạt 103,47 % kế hoạch năm 2019, tăng 10,41% so với thực hiện năm 2018; Nộp NSNN: đạt 3.384  tỷ đồng, đạt 108,13 % kế hoạch năm 2019, tăng 12,24 % so với thực hiện năm 2018.
 


Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Trong năm, VATM đã tích cực triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại Tổng công ty; Công tác tổ chức và phát triển nguồn nhân lực được triển khai thực hiện theo đúng quy định và có hiệu quả; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực và tăng cường công tác đào tạo - huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng với các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không, mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để thúc đẩy phát triển. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên tuyền giáo dục tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia nhấn mạnh: Năm 2020, lưu lượng hoạt động bay tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, tính chất hoạt động bay ngày càng phức tạp, việc triển khai các công việc liên quan đến các công trình của quản lý bay tại cảng Hàng không Long Thành sẽ đặt ra những nhiệm vụ mới và tiếp tục là những thách thức lớn đối với Tổng công ty. Tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động Tổng công ty phấn sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý, nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung chỉ đạo, điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty trong năm 2019 đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng không Việt Nam nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải nói chung. Thứ trưởng mong muốn Tổng công ty phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những bước đi vững chắc trong năm 2020. Đặc biệt phải quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chỉ huy, điều hành bay an toàn - điều hoà - hiệu quả 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao, năm 2020 Tổng công ty phấn đấu mốc một triệu chuyến bay để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bước sang năm 2020, đất nước, Tổng công ty nói riêng và ngành Hàng không nói chung đã và đang đứng trước vô vàn thách thức mới đòi hỏi tất cả cán bộ, công nhân viên cần phải nỗ lực hết mình, phát huy nguồn lực sẵn có, quyết tâm, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hội nghị đã nghe nhiều báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào những biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực điều hành bay và tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật.
Tại hội nghị, Tổng công ty đã tổ chức công bố quyết định và trao khen thưởng cho 40 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 và 06 cá nhân đạt danh hiệu “Người lao động tiêu biểu” năm 2019. Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, Tổng công ty có 54 tập thể và 483 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên, có 185 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, với 88 sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích được xem xét, công nhận; có 06 cá nhân được bình chọn, suy tôn là người lao động tiêu biểu của năm; 40 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.


Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia và Chủ tịch Công đoàn, PTGĐ Nguyễn Đình Công trao biểu trưng và tặng hoa
06 cá nhân đạt danh hiệu "Người lao động tiêu biểu" năm 2019

 

Phát huy thành tích đã đạt được, Tổng công ty tổ chức phát động phong trào và ký giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đình Công phát động phong trào thi đua năm 2020
 

Năm 2019, Tổng công ty sẽ tập trung vào năm nội dung chính: Một là: Phát huy nội lực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả; tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế đảm bảo quản lý, điều hành bay an toàn tuyệt đối, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền quốc gia. Phấn đấu không để xảy ra sự cố nghiêm trọng trong công tác điều hành bay. Hai là: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, cụ thể là: Tổng sản lượng điều hành bay đạt 1.006.233 lần chuyến, tăng 4,53 % so với ước thực hiện năm 2019; Tổng doanh thu: 4.430 tỷ đồng, tăng 3,94 % so với ước thực hiện năm 2019; Nộp ngân sách nhà nước: 3.466 tỷ đồng, tăng 2,40 % so với ước thực hiện năm 2019. Ba là: Duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo các hoạt động của cơ quan, đơn vị đi vào nề nếp, ổn định và đúng quy chế quy định. Đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án của Tổng công ty. Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty. Năm là: Thực hành tiết kiệm trong sản xuất, trong công tác và tiêu dùng. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả  trên các lĩnh vực công tác.

Quốc Thế - TH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL