Giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 07 năm 2024

Ngày đăng: 04:56:30 - 02/ 07 /2024

Giao ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tháng 07 năm 2024
 
Ngày 02/07/2024 Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 07 năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Phương, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan; tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, Lãnh đạo Công ty Suntravel.
 


Đồng chí Phạm Hoài Phương, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
 Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam,Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị.
 
Tại Hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Hoài Phương, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan, đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban trong tháng 06/2024; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2024 cụ thể như sau:
 
Kết quả hoạt động công tác Công đoàn tháng 06/2024
 
1. Tiếp tục đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024 theo quy định, tính đến nay các đơn vị đã tổ chức Hội nghị người lao động đạt 79%; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn giao thông, cho ý kiến về doanh nghiệp dự kiến xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2024, góp ý vào dự thảo Chương trình “Nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2028”.
Ban hành Kế hoạch số 470/KH-CĐN ngày 10/6/2024 thực hiện Hướng dẫn số 24/HD-TLĐ ngày 30/5/2024 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2024 trong các cấp công đoàn; Công văn số 471/CĐN ngày 10/6/2024 thực hiện Công văn số 1361/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể; Báo cáo kết quả hoạt động công tác chính sách pháp luật và quan hệ lao động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; Công văn số 476/CĐN ngày 12/6/2024 thực hiện Hướng dẫn số 2064/HD-TLĐ ngày 25/9/2023 của Tổng Liên đoàn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể của các cấp công đoàn.
3. Ban hành Chương trình hành động số 462/CTr-CĐN ngày 10/6/2024 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Báo cáo Tổng Liên đoàn kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2024; Tổ chức đón đoàn đại biểu Công đoàn GTVT Quốc tế ITF sang thăm và làm việc tại Công đoàn GTVT Việt Nam đồng thời báo cáo kết quả làm việc của đoàn đại biểu Công đoàn GTVT quốc tế ITF với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Báo cáo Bộ GTVT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.
5. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-TLĐ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) về “Công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới”.
6. Trình đề nghị xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TLĐ ngày 12/02/2024 của Tổng Liên đoàn; đề xuất biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc lần thứ V năm 2024; cử đại biểu tham dự “Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương và  biểu dương cán bộ nữ công đoàn cơ sở lần thứ 3” năm 2024.
7. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024; hưởng ứng phong trào  thi đua “Rút ngắn thời tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/2025”; tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1526/QĐ-TTG ngày 19/12/2022 và Công văn số 1402/TLĐ-VP ngày 06/6/2024; hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng hy vọng” vì nạn nhân tai nạn giao thông năm 2024; khen thưởng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
8. Ban hành Kế hoạch số 479/KH-CĐN ngày 13/6/2024 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
9. Ban hành Quyết định số 437/QĐ-CĐN ngày 30/5/2024 thành lập Ban Chỉ đạo Công đoàn GTVT Việt Nam về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2023-2028;
- Quyết định số 449/QĐ-CĐN ngày 04/6/2024 phê duyệt bổ sung quy hoạch năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Quyết định số 457/QĐ-CĐN ngày 06/6/2024 về việc thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết quyền lợi người lao động tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ;
- Quyết định số 467/QĐ-CĐN ngày 10/6/2024 về việc kết nạp đoàn viên công đoàn;
- Quyết định số 468/QĐ-CĐN ngày về việc thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần sáng tạo nghệ thuật và sự kiện Sun Bright và các quyết định liên quan đến công tác tổ chức cán bộ khác;
Công văn số 469/CV-CĐN ngày 10 tháng 6 năm 2024 đôn đốc các công đoàn khối đơn vị SXKD nộp KPCĐ về tài khoản chuyên thu của Tổng Liên đoàn. 
Báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024 nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch nhiệm kỳ 2028-2033; Báo cáo số 485/BC-CĐN ngày 14/6/2024 thực hiện Công văn số 1298/TLĐ-TC ngày 23/5/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện định hướng “Quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.
10. Đôn đốc hướng dẫn, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2028-2033.
11. Ban hành Kế hoạch số 451/KH-CĐN ngày 04/6/2024 về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, công chức tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam năm 2024.
12. Ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn năm 2024 đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở theo Kế hoạch số 408/KH-CĐN ngày 14/5/2024.
13. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc.
14. Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khoá XIII), nhiệm kỳ 2023-2028.
15. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí và tặng quà 123 CNLĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc các Công đoàn: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc, Tập đoàn Cienco 4, Cơ quan Bộ GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và 20 đơn vị trong ngành GTVT nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024 với tổng số tiền thăm hỏi, hỗ trợ 287 triệu đồng.
16. Phối hợp chỉ đạo hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Thường mại và du lịch Suntravel, hoàn thành nhiệm vụ tháng 6/2024
 
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 07/2024
 
1. Tiếp tục đôn đốc các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn tổ chức  hội nghị người lao động theo quy định; tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
2. Báo cáo Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2024. 
3. Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam mở rộng, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tổ chức tập huấn theo các chuyên đề năm 2024 đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tại Quảng Bình.
4. Triển khai các hoạt động về nguồn kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; tổ chức viếng thăm các nghĩa trang liệt sỹ của Ngành, của Quốc gia; thăm và tặng quà tri ân những người có công với cách mạng.
5. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lâp Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024); 79 năm ngày truyền thống Ngành GTVT (28/8/1945 – 28/8/2024)
6. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn, triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc.
7. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thực hiện hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động xã hội từ thiện khác.
8. Phối hợp chỉ đạo Hội đồng quản trị Công ty Suntravel thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ tháng 7/2024 theo quy định
 
Ban TGNC