Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển

Ngày đăng: 08:57:39 - 16/ 06 /2020

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, chiều ngày 15/6/2020 Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
Chiều 15/6, trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của ngành Hàng hải Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành GTVT, Đảng bộ Cục Hàng hải VN đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu 21 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải VN nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đến dự có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao những kết quả
Đảng ủy Cục Hàng hải VN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua

 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Cục Hàng hải Việt Nam trong 05 năm tới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục “Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về Hàng hải, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”.
 
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại Đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Sang cũng khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt các Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ và đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Đình Việt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
nhiệm kỳ 2015 – 2020

"Với quyết tâm cao, trong nhiệm kỳ tới dù thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục đoàn kết; phát huy truyền thống 55 năm ngành Hàng hải; nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng ngành Hàng hải phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đồng chí Nguyễn Xuân Sang khẳng định.
Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Đình Việt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020, cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Cục chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành Hàng hải. Theo đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện được quan tâm, chú trọng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra bão lũ, tai nạn hàng hải. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách theo các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ; từng bước tinh gọn bộ máy; cải cách chế độ tiền lương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ GTVT, tổng số TTHC của Cục Hàng hải hiện tại là 95 thủ tục. Trong đó, 51 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 35 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 9 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4.
5 năm qua, công tác quản lý, hoạt động lĩnh vực hàng hải đạt được những kết quả ấn tượng: năm 2020 chiều dài cầu cảng tăng 40% (gần 83km) so với năm 2015; Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng hóa thông qua cảng biển giai đoạn 2015 - 2020 từ 12% - 16%/năm. Sản lượng vận tải của đội tàu Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm.
Đáng chú ý, sau 14 năm nằm trong danh sách đen, từ 1/1/2015 đội tàu biển Việt Nam đã vào thẳng “danh sách trắng” của Tokyo MOU và duy trì đến nay, được Tokyo MOU đánh giá cao trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc gia tàu mang cờ, nâng cao uy tín đội tàu biển quốc gia.
Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 - NQ/TW.
Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra, như sau: Một là, 100% đảng viên được học tập, quán triệt và các cấp ủy đảng xây dựng chương trình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng và Nghị quyết cấp ủy đảng các cấp. Hai là, 100% các cấp ủy trực thuộc xây dựng chuẩn mực Chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung học tập hàng năm; tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chinh trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ba là, 100% đảng viên tự giác xây dựng bản cam kết rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo hướng ngắn gọn, thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả; hàng tháng Chi bộ  đánh giá việc thực hiện làm căn cứ đánh giá công chức, viên chức và phân loại đảng viên cuối năm. Ngoài ra, phấn đấu hằng năm 20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 80% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên dự bị đủ điều kiện được chuyển đảng chính thức theo quy định.
Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Cục Hàng hải VN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Đảng ủy Cục Hàng hải VN đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền trong tổ chức, lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị 05, là một trong những đảng bộ đi đầu trong đảng bộ Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy khối các cơ quan TƯ và Đảng bộ Bộ GTVT khen thưởng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chú trọng triển khai tốt công tác chính trị tư tưởng cho toàn bộ đảng viên, kịp thời ngăn chặn biểu hiện tư tưởng chính trị lệch lạc, giữ vững sự ổn định, đoàn kết trong đảng bộ.
“Nhiệm kỳ qua, vai trò quản lý nhà nước lĩnh vực hàng hải cũng đã được tăng cường thông qua việc thực hiện tốt việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là xây dựng các văn bản dưới luật của Bộ Luật Hàng hải 2015, đưa luật vào cuộc sống.
Công tác quy hoạch, cập nhật quy hoạch cảng biển cũng thường xuyên được cập nhật với các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển cảng cạn gắn với điều kiện của từng khu vực, vùng miền, góp phần định hướng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam.
Đặc biệt, về công tác cải cách hành chính, Cục Hàng hải VN là đơn vị đưa thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia với số lượng nhiều nhất trong số các thủ tục hành chính ngành GTVT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp”, Thứ trưởng nói.
Chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị Đảng ủy Cục Hàng hải VN tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước thông qua xây dựng văn bản QPPL; Làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn mới 2020 - 2025, đặc biệt là năm 2020 - 2021 theo Luật Quy hoạch mới, có những dự báo con số sát với thực tế, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp, cơ chế hiệu quả, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế biển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của đất nước.
“Cục Hàng hải cũng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá trong quản lý, vận hành khai thác luồng tuyến; Tập trung “số hóa” hạ tầng hàng hải, có cơ sở dữ liệu lớn để chia sẻ, phục vụ quá trình quản lý khai thác, đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế số”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị.
Về công tác xây dựng Đảng, theo Thứ trưởng, Đảng ủy Cục Hàng hải VN cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 05, chú trọng giáo dục, quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực và nêu cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam, gồm 21 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, chính trị. Tại Đại hội, Đ/c Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, đ/c Trần Trọng Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

 


Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí

 
Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 21 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX

Tổng hợp: Ban TGNC

Tin Khác :