Hội nghị Giao ban Cơ quan Công đoàn Ngành tháng 5 năm 2020

Ngày đăng: 03:57:17 - 13/ 05 /2020

Ngày 06/5/2020, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 5 năm 2020
 
Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó các ban Công đoàn Ngành, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT, Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel.
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban, Nhà trường và Công ty Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel trong tháng 4; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 như sau:

 


Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt phát biểu tại Hội nghị
 
1. Các Ban, bộ phận căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo phân công, tập trung xây dựng kế hoạch công tác đã đề ra và có tiến độ hoàn thành theo thời gian cụ thể trong tháng 5/2020 gửi về Văn phòng tổng hợp, giúp Thủ trưởng đôn đốc, đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
2. Phân công đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Thường trực:
Tiếp tục chỉ đạo Ban Tài chính hoàn thiện các báo cáo, tài liệu về công tác tài chính của Công đoàn GTVT Việt Nam phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước theo quy định.
Chịu trách nhiệm khắc phục kịp thời những tồn tại về công tác chỉ đạo, điều hành các  hoạt động của Công ty Suntravel theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu báo cáo thời gian cụ thể để tổ chức Đại hội cổ đông Công ty năm 2020 với đầy đủ các nội dung theo luật định. Tổ chức đánh giá hoạt động của các Công ty cổ phần trong doanh nghiệp.
Tham gia chỉ đạo công tác hỗ trợ của Quỹ Xã hội-từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam đối với các trường hợp đơn vị và CNVCLĐ trong ngành gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Chỉ đạo Văn phòng tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo kỷ luật lao động; đôn đốc tiến độ công việc của các ban, Trường và Công ty trên cơ sở kết luận giao ban.
Chỉ đạo Văn phòng tham mưu công tác báo cáo các hoạt động công đoàn với Bộ, Tổng Liên đoàn theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo.
3. Phân công đồng chí Phạm Hoài Phương, Phó Chủ tịch:
Chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Nữ công tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục. Nội dung, hình thức đăng bài trên Website của Công đoàn Ngành cần có thông tin thường xuyên, kịp thời; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tích cực tham gia đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.
Chủ động phát hiện tham mưu, hướng dẫn các đơn vị phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và các hoạt động khen thưởng khác đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.
Báo cáo Thường trực Ban Thường vụ về Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh  điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016-2020). Chỉ đạo hoạt động công tác nữ công, chủ động bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ GTVT để tham mưu tổ chức các phong trào trong nữ CNVCLĐ phù hợp.
4. Phân công đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch:
Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong tình hình mới, tập trung vào một số doanh nghiệp XDCB lớn; chỉ đạo Trường Trung cấp nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Liên đoàn về công tác giải thể, sáp nhập với Trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn Việt Nam; đảm bảo thực hiện các công việc của Nhà trường theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án mô hình hoạt động đoàn Công đoàn Ngành theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; giải quyết tốt các vấn đề về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ, các quy định về phân cấp quản lý, tuyển dụng cán bộ công chức viên chức, nhất là các đơn vị đang gặp khó khăn.
Hướng dẫn công tác triển khai phương án sắp xếp lại hoạt động công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng Cục Đường bộ Việt Nam phù hợp, theo đúng quy định; Chỉ đạo Ban Tổ chức tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn theo quy định; Tập trung nghiên cứu tham mưu xây dựng Quy chế người đại diện vốn nhà nước của Công đoàn tại doanh nghiệp; Chỉ đạo Ban CSPL chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, thu nhập tại các đơn vị trong ngành, có báo cáo kịp thời với các cấp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và chăm lo thiết thực đời sống, việc làm đối với đoàn viên công đoàn, người lao động; Chỉ đạo Ban CSPL hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị Người lao động phù hợp với tình hình của đơn vị, đảm bảo việc tổ chức hội nghị nghiêm túc, hiệu quả.

 

 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban
 
 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo