Bộ GTVT tổ chức Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII"

Ngày đăng: 02:41:50 - 01/ 06 /2020

Sáng nay (01/6/2020), đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chủ trì Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII".
Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thông báo nhanh những nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Bộ trưởng Bộ GTVT báo cáo tại Hội nghị

 
Đồng chí Nguyễn Văn Thể thông báo: Thực hiện Chương trình làm việc toàn Khoá, từ ngày 11/5 đến ngày 14/5/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.
"Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trên tinh thần đoàn kết, thống nhất cao', đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết.
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo CBCNVC - LĐ toàn Ngành phải tập trung hoàn thành Đại hội Đảng các cấp đúng Điều lệ, quy định nhưng phải đảm bảo dân chủ, công khai, chọn đúng người vào đúng việc để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn  được Đảng và nhà nước giao cho Ngành GTVT.
Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu hỗ trợ về cơ chế đúng thẩm quyền để cùng các doanh nghiệp đã được chuyển sang Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Bộ GTVT theo đúng quy định của pháp luật.
Ban TGNC tổng hợp (Nguồn Bộ GTVT)

Tin Khác :