Ban Quản lý dự án Hàng hải tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và tổng kết năm 2018

Ngày đăng: 09:20:53 - 24/ 01 /2019

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải.
Chiều ngày 11/01/2019, tại Hải Phòng, Ban Quản lý dự án Hàng hải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết năm 2018; nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đơn vị.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; các đồng chí đại diện cho các vụ của Bộ GTVT, Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Ban Quản lý dự án Hàng hải có đồng chí Trần Anh, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Ban; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ban; các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải cùng các đồng chí là cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Ban.Đồng chí Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịCác đồng chí Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam dự Hội nghị

 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Anh trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, kết quả giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện quy chế dân chủ...; tại Hội nghị cũng đã thông qua quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung sửa đổi của Ban; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2019 của Ban Thanh tra nhân dân. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức, người lao động năm trước. Tại Hội nghị đã có 5 kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động đối với Lãnh đạo Ban liên quan đến việc làm, đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc, công tác cán bộ, tinh giản biên chế … các kiến nghị đã được các đồng chí Giám đốc giải đáp, trả lời và giao các bộ phận chức năng triển khai thực hiện. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021 với 5 đồng chí trúng cử.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công đã ghi nhận những sự cố gắng của tập thể cán bộ, người lao động của Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh Ban QLDA Hàng hải gặp rất nhiều khó khăn; biểu dương sự đoàn kết trong nội bộ người lao động trong Ban, chia sẻ với những khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, bảo đảm việc làm đời sống cho người lao động của các ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT nói chung và Ban QLDA Hàng hải nói riêng. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu tập thể cán bộ, người lao động Ban cần năng động hơn trong công tác tìm kiếm việc làm, chủ động tìm các nguồn việc khác; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Bộ GTVT và Cục Hàng hải Việt Nam, khắc phục khiếm khuyết, nâng cao năng lực để có thể có đủ điều kiện, năng lực thực hiện các dự án lớn khi được Bộ và Cục giao. Đồng chí tin tưởng với bề dày truyền thống, với bộ máy lãnh đạo nhiệt huyết cùng sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, viên chức, người lao động Ban sẽ từng bước ổn định và tiếp tục phát triền, vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại…
Một số hình ảnh tại Hội nghị:Đ/c Trần Anh báo cáo tổng kết công tác chuyên môn tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Ngọc Quang báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn tại Hội nghị

 
Ban Chính sách - Pháp luật (Đoàn Cảnh)

Tin Khác :