Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023

Ngày đăng: 02:32:16 - 28/ 02 /2023

Ngày 24/2/2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Tổng công ty, có đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và gần 200 đại biểu đại diện người lao động toàn Tổng công ty tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.
Theo báo cáo, năm 2022, Tổng công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, bám sát yêu cầu thực tế và đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả trong vùng trời trách nhiệm được giao. Sản lượng điều hành bay đạt hơn 537 nghìn lần chuyến, đạt 122,27% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng, đạt 128,65% so với kế hoạch năm 2022. Nộp ngân sách nhà nước 937 tỷ đồng, đạt 119,94% so với kế hoạch năm 2022. Tổng công ty thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được đảm bảo và cải thiện so với năm trước. Mọi hoạt động trong Tổng công ty được tổ chức quản lý chặt chẽ, nội bộ đơn vị cơ bản đoàn kết, thống nhất; các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

 


Đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của Tổng công ty đạt được trong năm 2022. Tập thể CB-CNV Tổng công ty luôn đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt khó khăn, phòng chống dịch Covid-19, đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đồng chí ghi nhận những đóng góp quan trọng của Công đoàn VATM trong việc tham gia cùng với cơ quan chuyên môn tổ chức quản lý, điều hành đảm bảo an toàn tuyệt đối các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, chủ quyền vùng trời quốc gia. Công đoàn Tổng công ty thực hiện tốt chính sách, công tác chăm lo đời sống người lao động; duy trì và phát huy tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Năm 2023, đồng chí mong muốn Tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, trong đó mục tiêu hàng đầu là bảo đảm điều hành bay an toàn cho các chuyến bay trong vùng trách nhiệm. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích áp dụng góp phần nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.
 


Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Lê Ngọc Minh đề nghị Tổng công ty với vị trí là doanh nghiệp Nhà nước lớn nhất Bộ Giao thông vận tải, có tính chất quan trọng đối với an ninh, quốc phòng của đất nước, luôn đề cao nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, cần quan tâm đẩy nhanh các dự án trọng điểm mà Bộ giao cho Tổng công ty, đồng thời quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, có kế hoạch đào tạo đảm bảo nguồn nhân lực tốt nhất đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức lao động, xây dựng môi trường làm việc, không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc trong doanh nghiệp.
 


Đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị 

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đình Công trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động; tình hình thực hiện an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc và việc sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Tổng công ty. Năm 2022, Tổng công ty đã chấp hành nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy định, điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động đối với người lao động. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong điều kiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong những tháng đầu năm vẫn còn khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Người sử dụng lao động và Người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo nên mối đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. Tổng số 3.622 người lao động của Tổng công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, CB-CNV Tổng công ty đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện. Kết quả công tác xã hội, từ thiện đã thực hiện trong năm 2022 là hơn 6.1 tỷ đồng.
  


Đồng chí Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thị Quỳnh Hà - Trưởng Ban Tài chính báo cáo về công tác tài chính năm 2022, về việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; trích nộp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng chí Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Nguyễn Hữu Sơn đã báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Bích Hòa, Trưởng ban Tổ chức cán bộ - Lao động tiếp thu và trả lời 25 ý kiến được tổng hợp từ Hội nghị người lao động từ cấp cơ sở về các biện pháp sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách và công tác Công đoàn… Các ý kiến đã được giải đáp và trả lời thỏa đáng được hội nghị.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Nội dung các tham luận tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, công tác đảm bảo kỹ thuật, công tác đầu tư xây dựng…
 
 

Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua

Cuối cùng, Hội nghị tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023. Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với mục tiêu là “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, giữ vững kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua trong lao động, sản xuất hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả”.
 
Ban CSPL&QHLĐ