Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 02:11:43 - 16/ 11 /2022

 
Ngày 11/11/2022, tại Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các công đoàn cơ sở về công tác tổ chức Đại hội công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại Hội nghị, hơn 140 Cán bộ công đoàn cơ sở đã được hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, các đại biểu đã được quán triệt về Kế hoạch 176/KH-CĐCĐBVN về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Cục ĐBVN, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở; Hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo, danh mục hồ sơ, văn bản của Đại hội, nghiệp vụ công tác tổ chức và công tác tài chính Đại hội Công đoàn cơ sở. Các đại biểu trao đổi, thảo luận, được giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội… Từ những nội dung được tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở được cung cấp các kiến thức, kỹ năng và phương pháp để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian.

 


Đ/c Nguyễn Việt Hưng, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam
phát biểu tại buổi tập huấn

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hưng – Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục, đề nghị các đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua lớp tập huấn thực hiện đúng các văn bản Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội của cấp trên. Thực hiện các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 30/5/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội IX công đoàn GTVT. VN; Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Cục ĐBVN, nhiệm kỳ 2023-2028, Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp của Công đoàn GTVT.VN
 

 
Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên nên việc tổ chức Đại hội Công đoàn phải thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ và chất lượng.

Ban TGNC (Nguồn CĐ Cục ĐBVN)