Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021

Ngày đăng: 09:06:24 - 29/ 05 /2021

Ngày 22/3/2021 tại Thành phố Hà Nội, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Tổng công ty, đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và 185 đại biểu đại diện người lao động toàn Tổng công ty tham dự Hội nghị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.
Năm 2020, sự xuất hiện của dịch bệnh Covid - 19 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã làm ngành Hàng không nói chung và ngành Hàng không Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn chưa từng có. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty đã tập trung nguồn lực triển khai các biện pháp quyết liệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid -19, phòng ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài đến các lực lượng lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng công ty và những kết quả Tổng công ty đã đạt được trong năm 2020 với quyết tâm nỗ lực và sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty, Tổng công ty đã vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm; cung cấp đầy đủ, chính xác dịch vụ bảo đảm hoạt động bay với chất lượng cao. Tổ chức Công đoàn Tổng công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn thực hiện tốt các nghĩa vụ và quyền lợi đối với đoàn viên, người lao động.
 

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
  
Trong năm 2020, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp về tổ chức vùng trời, đường hàng không, phương thức bay nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ và đảm bảo an toàn hàng không; tích cực triển khai thực hiện việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ theo đề án đã được phê duyệt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Tổng công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt công tác tuyên tuyền giáo dục tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 


 
Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia cho biết: Trong năm 2020, kể từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, hoạt động bay đi đến quốc tế gần như ngừng khai thác từ quý II, sản lượng điều hành bay quốc nội giảm sau đợt bùng phát dịch lần 2 tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thực hiện các chính sách của Nhà nước về việc giảm giá điều hành bay cho các hãng hàng không cùng với sự sụt giảm về sản lượng điều hành bay đã làm kết quả hoạt động kinh doanh từ việc cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Tổng công ty đang bị mất cân đối thu chi, dẫn đến các chi tiêu tài chính giảm tương ứng, ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo đời sống người lao động.
 

 
Đồng chí Đoàn Hữu Gia, Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Công , Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, nội quy về an toàn vệ sinh lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại Tổng công ty và kết quả giải quyết các kiến nghị của  tập thể lao động và ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động.


 
Đồng chí Nguyễn Đình Công, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, nội quy về an toàn vệ sinh lao động

Cũng tại Hội nghị, Ban Tài chính đã báo cáo công khai công tác tài chính năm 2020; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tình hình, kết quả tổ chức và hoạt động năm 2020 và đại diện Ban Tổ chức cán bộ- Lao động trả lời các ý kiến của người lao động.

Quốc Thế