Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v chỉ đạo Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động
Số hiệu văn bản: Số:614 Ngày ban hành: 28/11/2019
Ký hiệu VB CĐN Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: CT Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
614 cv đi.pdf
Văn Bản Khác