Chi tiết văn bản

Trích Yếu: V/v ban hành Quy chế xét cấp hỗ trợ của Qũy Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam
Số hiệu văn bản: Số:76 Ngày ban hành: 28/08/2014
Ký hiệu VB QĐ-QXHTT Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Qũy Xã hội - Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: CT Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
QUY CHẾ XÉT TRƠ CẤP CỦA QUỸ XÃ HỘI - TƯ THIÊN (sửa lần cuối) in.doc
Văn Bản Khác