Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao nhà tình nghĩa
Số hiệu văn bản: Số:0 Ngày ban hành: 30/11/-0001
Ký hiệu VB BB Loại văn bản: Biên bản
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký:
Tệp Nội dung
Biển gắn nhà Tinh nghia.docx
BB nghiệm thu và bàn giao nhà Tinh nghĩa.doc
Văn Bản Khác