Chi tiết văn bản

Trích Yếu: Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT và Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp trong ngành GTVT
Số hiệu văn bản: Số:14 Ngày ban hành: 17/11/2015
Ký hiệu VB CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam Người ký: BT Bộ GTVT Đinh La Thăng, CT CĐ GTVTVN Đỗ Nga Việt
Tệp Nội dung
Văn Bản Khác