Trường Cán bộ Quản lý GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và Hội nghị viên chức năm 2020

Ngày đăng: 04:39:02 - 25/ 12 /2020

Thực hiện Công văn số 615/CĐN ngày 03/12/2020 của Công đoàn GTVT Việt Nam về việc chỉ đạo Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động.

Sáng nay, ngày 25/12/2020, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Quản lý GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác và Hội nghị viên chức năm 2020; nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng Trường vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của Trường.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Về phía Trường có đồng chí Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đồng chí Vũ Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường; đồng chí Trịnh Bích Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí là cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Cán bộ Quản lý GTVT.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo Kết quả thực hiện Nhiệm vụ năm 2020, phương, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2021; Báo cáo tình hình đời sống việc làm năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020; Báo cáo Tổng kết các phong trào thi đua năm 2020 và thông quan chương trình phối hợp công tác, phát động phong trào thi đua năm 2021 giữa chính quyền và Công đoàn Trường …, các ý kiến tham luận về phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021... Hội nghị đã tổng hợp 22 kiến nghị của cán bộ, giáo viên, người lao động đối với Trường về việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường năm 2021và 06 kiến nghị về cải thiện điều kiện làm việc, về trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật … các kiến nghị đã được đồng Hiệu trưởng giải đáp, trả lời và giao các bộ phận chức năng triển khai thực hiện. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí.
 
 
Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Quách Xuân Vinh, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trường trong năm 2020, mặc dù năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn tuy vậy, Trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, thể hiện rõ ở việc các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra được vượt rất xa; đảm bảo tốt thu nhập của người lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Trường, Công đoàn trường thực hiện nghiêm túc. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn trường chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo trường, quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, cải thiện đời sống Cán bộ - Viên chức của Trường, Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn, ngoài việc kiểm tra thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam, phải giám sát  thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ - Viên chức hằng năm. Ngoài việc duy trì những thành tích đã đạt được, đồng chí yêu cầu BCH Công đoàn trường cần tập chung, phối hợp với Chuyên môn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát các chỉ đạo của Đảng bộ, Bộ GTVT để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục phát huy, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ Trường; tranh thủ sự ủng hộ của Bộ GTVT và các bộ ngành liên quan để có thể mở thêm được nhiều lớp trong khả năng của Trường; tiếp tục phát triển cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên…; tổ chức công đoàn Trường cần phát huy vai trò trách nhiệm, của mình để bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, thường xuyên tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Trường cho người lao động biết quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để thực hiện... qua đó có những ý kiến, tham gia để hoạt động của Trường ngày càng tốt hơn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đ/c Ngô Anh Tuấn giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người lao động
 

Đ/c Trịnh Bích Dung, Chủ tịch công đoàn báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và phát động thi đua năm 2021
  
Ban Chính sách - Pháp luật