Quy định về nghỉ không hưởng lương của người lao động

Ngày đăng: 10:28:24 - 10/ 04 /2023

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động trong một số trường hợp. Ngoài ra, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.
 
Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được quy định tại
Điều 115 Bộ luật Lao động 2019.
 
Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương như sau:
Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây:
a) Kết hôn: nghỉ 3 ngày;
b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 1 ngày;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 3 ngày.
2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.
3. Ngoài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.
Theo quy định trên, trong trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn thì người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động. Ngoài ra nếu người lao động động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ nhiều 1 ngày không hưởng lương thì có thể nghỉ theo thỏa thuận.
Nếu không cho người lao động nghỉ không lương trong trường hợp trên, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính Khoản 1 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
a) Không bảo đảm cho người lao động nghỉ việc riêng hoặc nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật;
b) Không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức làm thêm giờ và nơi đặt trụ sở chính về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Theo đó, nếu người sử dụng lao động là cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng, còn tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 – 10 triệu đồng.
Ngoài ra, trường hợp người lao động xin nghỉ không hưởng lương vì các lý do khác thì người sử dụng lao động hoàn toàn có quyền từ chối lời đề nghị này mà không bị coi là vi phạm pháp luật.
Ví dụ, trường hợp người lao động xin nghỉ 5 ngày không lương để đi hưởng tuần trăng mật thì công ty có quyền từ chối yêu cầu này và không vi phạm pháp luật.
Ban TGNC (Nguồn Báo Lao động)