Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày đăng: 04:10:57 - 22/ 03 /2023

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII) diễn ra sáng 22.3.
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII.
 
Sáng 22.3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
 

Tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Huỳnh Thanh Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ.
 
Trình bày tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (họp ngày 16.12.2022) đến nay có 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 3 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra. 
 
 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành,
Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

 
Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 168/175 ủy viên Ban Chấp hành, 21/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 14/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Sau khi có 4 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, hiện còn 164/175 ủy viên Ban Chấp hành, 20/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch, 12/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang tặng hoa chia tay các đồng chí thôi tham gia BCH,
Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 
Để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, bầu bổ sung 7 uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.  
Hội nghị đã bầu bổ sung 7 uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.
7 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII: 
1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
4. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
5. Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.
6. Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
7. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đồng chí Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn được bầu là ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII. 
5 ủy viên được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023:  
1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
2. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn. 
4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
5. Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

 
Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023:
Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân sinh ngày 19/5/1966
Quê quán: Xã Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
- Từ tháng 02/1989 - Tháng 02/1992: Cán bộ nghiên cứu tổng hợp Văn phòng Huyện ủy; Phó Bí thư Chi đoàn cơ quan Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn Hoài Nhơn.
- Từ tháng 02/1992 - Tháng 8/1996: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Huyện đoàn, đi học lớp Cử nhân chính trị tại Phân viện Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 8/1996 - Tháng 7/1999: Huyện ủy viên, Chi ủy viên, Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn Bình Định, Bí thư Huyện đoàn Hoài Nhơn
- Từ tháng 7/1999 - Tháng 9/2002: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn
- Từ tháng 9/2002 - Tháng 5/2007: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn
- Từ tháng 5/2007 - Tháng 02/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định.
- Từ tháng 02/2015 - Tháng 02/2017: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định
- Từ tháng 02/2017 - Tháng 9/2019: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn, tỉnh Bình Định
- Từ tháng 9/2019 - 7/3/2023: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, Đại biểu HĐND tỉnh.
- Từ 7/3/2023 - 22/3/2023: Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam  
- Từ 22/3/2023 - nay: Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ban TG-NC (Nguồn TLĐ)