Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Ngày đăng: 11:47:06 - 22/ 03 /2023

Từ ngày 21-22/3/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 13.Quang cảnh Hội nghị. 

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Thái Thu Xương đồng chủ trì hội nghị.
Đến dự còn có đại diện của: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Cục A03.
Đại biểu là UVBCH Tổng LĐLĐ VN của Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự có Đ/c Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; Đ/c Trần Bá Thành, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Đ/c Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty BĐAT Hàng hải miền Nam.
 


Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo lần 2 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Tờ trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo lần 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.  
 


Hội nghị có 165 đồng chí là Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn khóa XII

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang gợi mở, nêu một số vấn đề để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định, đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các văn bản, nhất là những vấn đề còn có ý kiến, phương án khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung. Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị công tác, các đồng chí có thể đề xuất thêm những vấn đề, nội dung mới theo quan điểm cá nhân cần được nghiên cứu, cụ thể hóa trong nội dung các văn bản.
“Ngoài các nội dung theo chương trình, tại hội nghị lần này, chúng ta sẽ tiến hành các nội dung về công tác cán bộ, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn.” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang cho biết.
Ban TGNC (Nguồn TLĐ)