Đảng ủy Bộ GTVT kết nối Hội nghị nghiên cứu, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 04:53:25 - 28/ 02 /2023

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức kết nối Hội nghị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại điểm cầu chính của Bộ GTVT và 145 điểm cầu đến các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ GTVT với hơn 3.300 đại biểu.

 

Hội nghị tại điểm cầu chính Bộ GTVT

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính tại Bộ GTVT có đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị các đảng bộ, chi bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc Bộ trưởng; lãnh đạo, cá bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT.
Đại biểu của Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự Hội nghị tại điểm cầu của Bộ GTVT có đồng chí Phạm Hoài Phương, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, UVBCH Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN; đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam. Điểm cầu tại Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam có toàn thể đảng viên Đảng ủy Cơ quan tham dự.
 
 
Cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung của cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản gồm hơn 600 trang, 111 hình ảnh, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần:
Phần thứ nhất: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", gồm bài viết tổng quan "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!" của Tổng Bí thư, đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.
Phần thứ hai: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên - công tác luôn được Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù ở trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành Đổi mới đất nước đến nay; 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ XX.
Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực".
Phần thứ ba: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống "giặc nội xâm" được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 
 

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam.
 
Ban TGNC (Nguồn Bộ GTVT)