Ngành GTVT thi đua đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phát triển

Ngày đăng: 09:29:37 - 19/ 10 /2020

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Bộ GTVT tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020-2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chúc mừng Đại hội.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá những thành tựu ngành GTVT đạt được trong 5 năm qua
có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước

Chúc mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những năm qua, cùng với phong trào thi đua của cả nước, ngành GTVT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Toàn ngành đã thi đua thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhất là thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy KT-XH phát triển.
“Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, tinh thần yêu nước của nhân dân ta tỏa sáng mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chúng ta đã bước đầu kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời giành mọi nguồn lực tập trung phục hồi và phát triển KT-XH. Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT với truyền thống “Đi trước mở đường”. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành GTVT đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ được giao.”, Phó Thủ tướng nói.
Theo Phó Thủ tướng, những thành tựu ngành GTVT đạt được trong 5 năm qua có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn Ngành. “Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về thi đua yêu nước, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT không quản khó khăn gian khổ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục xây dựng nên những thành tựu mới trong phát triển ngành nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung”, Phó Thủ tướng đánh giá.
Để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của toàn ngành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành GTVT tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, cần chú trọng hoàn thiện thể chế, cơ chế và chính sách trong lĩnh vực GTVT; bám sát chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, trình các văn bản quy phạm pháp luật, đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành như quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, hệ thống cảng biển, càng hàng không, sân bay, đường thủy nội địa...
Tập trung tái cấu trúc cơ cấu vận tải cho hợp lý; tăng cường, kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là việc ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý, khai thác vận tải và xây dựng hệ thống giao thông.
Cùng đó thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đã có nguồn vốn, các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng của ngành, như các dự án: đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách; khởi công dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để sớm khởi công dự án đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành...
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị, các dự án đường vành đai của Hà Nội và TP.HCM, bảo đảm chất lượng, tiến độ; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc, tồn tại liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình. thông minh.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành GTVT phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tiếp tục rà soát nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Về phong trào thi đua yêu nước, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, từng bước đổi mới nội dung và hình thức theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, bám sát thực tiễn gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp. Chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết.
“Phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của ngành, tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, công tác khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của ngành trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, đổi mới, sáng tạo, tạo ra động lực quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.
 
Bộ trưởng yêu cầu “Khen thưởng phải thực chất, thành tích phải cụ thể, không chung chung”

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thay mặt lãnh đạo, CBCNV ngành GTVT cho biết, Bộ GTVT xác định phương hướng cụ thể, những mục tiêu chiến lược và những giải pháp, biện pháp phù hợp, có tính đột phá để thực hiện thắng lợi, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
“Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức trên con đường thực hiện mục tiêu phát triển ngành, song ngành GTVT cũng nhận thấy được những thuận lợi, thời cơ phía trước. Từ đó, chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp cụ thể để thúc đẩy phát triển ngành, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.
 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua
được đẩy mạnh, khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể trong ngành khắc phục khó khăn,
phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành GTVT giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cụ thể, trong 5 năm qua, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo là: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ tháng 01/7/2017 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT cũng đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 52 văn bản, trong đó có 44 Nghị định và 11 Quyết định. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 232 Thông tư.
Cũng trong 5 năm qua, ngành GTVT đã khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần; hoàn thành dự án và 88 công trình/dự án thành phần.
Sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.
Tình hình ATGT có những chuyển biến tích cực; ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. So với 5 năm từ 2010 - 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm 11,7% về số vụ, giảm 17,88% về số người chết, giảm 20,54% về số người bị thương.
Trong 4 năm liên tiếp (2016-2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2016 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 337 thủ tục hành chính/559 thủ tục hành chính (trong đó: cắt giảm 137 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 272 thủ tục hành chính)…; Cung cấp 312 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó có 176 dịch vụ công mức độ 3; 136 dịch vụ công mức độ 4) trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, Bộ GTVT.
Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ chiến lược của ngành GTVT giai đoạn 5 năm qua, trong đó ưu tiên về ứng dụng và phát triển KHCN; Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch KHCN giai đoạn 2016 - 2019. Trong đó đã xây dựng và công bố 52 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 84 Tiêu chuẩn, 20 Tiêu chuẩn cơ sở kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước và nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất ngành GTVT.

 

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt hưởng ứng phát động thi đua tại Đại hội

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua Đại hội Thi đua yêu nước Ngành GTVT lần thứ X đã đề ra, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt hưởng ứng phát động thi đua trong cán bộ, công nhân viên người lao động Ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm đi trước mở đường, với tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước 
cho Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013-2017

Giai đoạn 2016-2020, nhiều cá nhân, tập thể ngành GTVT đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Trong đó, 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 106 tập thể được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 16 tập thể và 40 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 28 tập thể và 83 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 276 cá nhân, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ cho 365 tập thể, Bằng khen Bộ trưởng cho 882 tập thể và 2.066 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho 4.500 cho cá nhân trong và ngoài ngành GTVT.
 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho các tập thể được khen tặng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của ngành GTVT với chủ đề tổng quát là “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”.
Bộ trưởng đề nghị, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chủ đề thi đua cả giai đoạn và nhiệm vụ của ngành, để xây dựng các phong trào thi đua thực sự, mang lại hiệu quả thiết thực, chú trọng công tác khen thưởng, qua đó chọn được các tập thể, cá nhân điển hình.
“Khen thưởng phải thực chất, thành tích phải cụ thể, không chung chung”, Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời đề nghị các phong trào thi đua phải hướng tới 4 nội dung chủ chốt.
Đó là xây dựng thể chế, cần có kế hoạch xây dựng, ban hành các cơ chế, quy định pháp luật trong 5 năm tới; Xây dựng KCHT đảm bảo nhanh, tiến độ, chất lượng, có những công trình tiêu biểu như một số công trình, dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành…; Tổ chức vận tải tốt để khai thác hiệu quả các công trình, dự án hạ tầng giao thông; Đảm bảo ATGT bằng các giải pháp về thể chế, vận hành…
 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt
trao Bằng khen, tặng hoa chúc mừng 15 tập thể được khen thưởng.
 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chủ tịch  Đỗ Nga Việt trao bằng khen,
tặng hoa chúc mừng các cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã đọc báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ ngành GTVT giai đoạn 2016-2020.
Giai đoạn 2016-2020, các phong trào thi đua được đẩy mạnh, khuyến khích, động viên mọi cá nhân, tập thể trong ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, qua đó góp phần giúp Bộ GTVT hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
Cụ thể, trong 5 năm qua, Quốc hội đã thông qua 2 dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo là: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015, có hiệu lực thi hành từ tháng 01/7/2017 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT cũng đã tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 52 văn bản, trong đó có 44 Nghị định và 11 Quyết định. Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 232 Thông tư.
Cũng trong 5 năm qua, ngành GTVT đã khởi công 8 dự án và 28 công trình/dự án thành phần; hoàn thành dự án và 88 công trình/dự án thành phần.
Sản lượng vận tải luôn đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; vận tải hàng hóa có tốc độ tăng trưởng bình quân 10,74%/năm về khối lượng vận chuyển và 8,24%/năm về khối lượng luân chuyển. Vận tải hành khách có tốc độ tăng trưởng bình quân 11,06%/năm về khối lượng vận chuyển và 10,56% về khối lượng luân chuyển. Tốc độ tăng trưởng luôn cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.
Tình hình ATGT có những chuyển biến tích cực; ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí. So với 5 năm từ 2010 - 2014, số vụ tai nạn giao thông giảm 11,7% về số vụ, giảm 17,88% về số người chết, giảm 20,54% về số người bị thương.
Trong 4 năm liên tiếp (2016-2019), Bộ GTVT xếp thứ nhất trong số 20 bộ, ngành về chỉ số dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2016 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: 337 thủ tục hành chính/559 thủ tục hành chính (trong đó: cắt giảm 137 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 272 thủ tục hành chính)…; Cung cấp 312 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (trong đó có 176 dịch vụ công mức độ 3; 136 dịch vụ công mức độ 4) trên Cổng dịch vụ công Chính phủ, Bộ GTVT.
Tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ chiến lược của ngành GTVT giai đoạn 5 năm qua, trong đó ưu tiên về ứng dụng và phát triển KHCN; Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch KHCN giai đoạn 2016 - 2019. Trong đó đã xây dựng và công bố 52 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 84 Tiêu chuẩn, 20 Tiêu chuẩn cơ sở kịp thời đáp ứng yêu cầu trong quản lý nhà nước và nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất ngành GTVT.
Giai đoạn 2016-2020, nhiều cá nhân, tập thể ngành GTVT đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng. Trong đó, 1 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 106 tập thể được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 16 tập thể và 40 cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 28 tập thể và 83 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 276 cá nhân, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ cho 365 tập thể, Bằng khen Bộ trưởng cho 882 tập thể và 2.066 cá nhân và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho 4.500 cho cá nhân trong và ngoài ngành GTVT.
Nhằm đem lại hiệu quả cao trong phong trào thi đua ngành GTVT giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đã thay mặt CBCNCV-LĐ toàn ngành hưởng ứng lời kêu gọi, phát động của Bộ trưởng, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành.
Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước khen tặng.
Cũng tại Đại hội đã tổ chức tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GTVT cho các tập thể trong các phong trào thi đua, trong đó có 4 sở GTVT, nhân dân và cán bộ 4 huyện của 4 tỉnh. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT của 15 tập thể và 62 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2016-2020.
Nhân dịp này, các đại biểu đã chung tay, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp khó khăn do mưa lũ.
 

Các đại biểu ủng hộ, đóng góp vì người dân miền Trung đang gặp khó khăn do mưa lũ

Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X, giai đoạn 2020-2025 đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm:
  1. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ GTVT
  2. Ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung ương I, là đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 đến nay.
  3. 6 gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua:
+ Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT
+ Bà Nguyễn Thị Nhâm, chuyên viên chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ GTVT
+ Ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ ATGT, Tổng cục Đường bộ VN
+ Ông Trần Viết Hải Đạt, chuyên viên Phòng Điều phối lưu thông hàng hải, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM, Cục Hàng hải VN
+ Bà Lê Thị Hương Giang, Phó giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trường Đại học Hàng hải VN
+ Ông Trần Văn Khuê, nhân viên phòng Bản đồ - Phương thức bay, Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không, Tổng công ty Quản lý bay VN
Ban TGNC (Nguồn Bộ GTVT)