CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ngày đăng: 02:28:28 - 27/ 09 /2020

Chiều ngày 25/9/2020, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
Chiều ngày 25/9/2020, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (BĐATHH) miền Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Phạm Quốc Súy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Đồng Trung Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, cùng các cán bộ, đoàn viên, UVBCH Công đoàn Tổng công ty.
 
Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam,
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, Công đoàn Tổng công ty đã tập trung cao độ, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trong tâm với khối lượng công việc lớn, tạo tiền đề tốt nhất cho việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. 
 

Đ/c Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
 báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 9 đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Trong 3 tháng cuối năm 2020, Công đoàn Tổng công ty tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, đoàn viên chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chuyên môn tìm kiếm thêm việc làm quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách, chăm lo Tết cho người lao động, thực hiện có hiệu quả Quỹ nghĩa tình đồng nghiệp của Tổng công ty, phát triển bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; thực hiện tốt các phong trào thi đua …
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá cao hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong thời gian qua đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách đối với người lao động. Tại Hội nghị, đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Tổng công ty trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm CNVCLĐ; tiếp tục vận động người lao động hăng hái, tích cực thi đua trong lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty những tháng cuối năm; quan tâm đảm bảo các chế độ chính sách, kịp thời chăm lo Tết cho người lao động; tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt phong trào văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao tiếp, ứng xử theo phương châm “4 xin”, “4 luôn” góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.
Ban TGNC