LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2023 CỦA CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ THĂM HỎI, TẶNG QUÀ ĐOÀN VIÊN, CNLĐ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Ngày đăng: 04:50:48 - 11/ 05 /2023


Sáng ngày 09 tháng 05 năm 2023 tại nhà máy Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Phà Rừng, Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy phối hợp với Tổng Công ty tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 và thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
 
 
Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

 
Tới dự Lễ phát động có đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Trường thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, đồng chí Trần Bá Thành Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, đồng chí Đào Thị Huyền Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng, Lãnh đạo các cơ quan ban ngành của Thành phố Hải Phòng và các cơ quan ban ngành của Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Công tyTNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng, Công ty đóng tàu Nam Triệu, Công ty đóng tàu Bạch Đằng, và đại diện các Công ty đóng tàu khác trực thuộc Tổng công ty.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo
Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy  phát biểu tại buổi lễ.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) từ năm 2017. Căn cứ vào Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 về hướng dẫn tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ. Thực hiện Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2022 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương và Công văn số 3640/BGTVT-TCCB ngày 13/4/2023 của Bộ GTVT về việc: triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 từ ngày 01/5 đến 31/5/2023.
Hôm nay tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề  “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.
 Theo số liệu thống kê của Cục An toàn Lao động - Bộ LĐTB&XH, năm 2022 trong khu vực có quan hệ lao động số vụ TNLĐ tăng, tổng số nạn nhân tăng, số vụ có người chết giảm, số người chết giảm, số người bị thương nặng tăng. Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, năm 2022 trên toàn quốc đã xảy ra 7.187 vụ TNLĐ làm 7.366 người bị nạn, trong đó: số vụ TNLĐ chết người: 568 vụ; số người chết: 595 người; số người bị thương nặng: 1.466 người; Các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người: nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 39,28% tổng số vụ và 40,22% tổng số người chết, nguyên nhân do người lao động chiếm 18,73% tổng số số vụ và 18,53% tổng số người chết. Chính vì vậy công tác ATVSLĐ - PCCN & MT cần đảm bảo sự tuân thủ Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo vệ môi trường và Luật Phòng cháy chữa cháy, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN-MT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh. 
 
Đồng chí Trần Bá Thành Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ủy viên BTV Công đoàn GTVT Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy phát động.
 
Với chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đó là: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, SBIC nhận thấy rất phù hợp với điều kiện thực tế và giúp giải quyết được một số vướng mắc của công tác ATVSLĐ-PCCN tại các đơn vị thành viên như: rà soát, bổ sung, xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì yêu cầu cấp thiết ngoài thu nhập đảm bảo cho người lao động cũng cần cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, giảm giờ làm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.
SBIC bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong khi đại dịch Covid - 19 chưa có dấu hiệu kết thúc và tình hình kinh tế thế giới, trong nước vẫn còn biến động phức tạp. Tuy nhiên năm 2023 các đơn vị thành viên của SBIC đã xây dựng kế hoạch An toàn vệ sinh lao động với giá trị 81,359 tỷ đồng, đây là điều kiện rất cơ bản để các đơn vị của chúng ta tập trung giải quyết tốt chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Để làm tốt chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, các đơn vị thành viên cần tập trung triển khai một số việc cụ thể như sau:
1. Luôn nhận thức đúng đắn và xác định công tác ATVSLĐ-PCCN-MT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh. Vậy đòi hỏi sự nhất trí cao về nhận thức từ người sử dụng lao động đến người lao động và được sự quan tâm của các cấp, các tổ chức, các đoàn thể, đặc biệt là tổ chức công đoàn cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người lao động.
2. Rà soát, bổ sung, xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; Tăng cường đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Tổ chức hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình làm việc.
3. Quan tâm chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo nhà xưởng, khu vực làm việc, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, nhằm nâng cao ý thức chấp hành những quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, tự giác thực hiện các quy trình, quy định, quy phạm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có ý thức trong việc phòng chống tai nạn, sự cố, bệnh nghề nghiệp. Xây dựng, phát hành các thông điệp, cảnh báo, tờ rơi, đa dạng hóa nhiều hình thức thông tin, truyền thông phù hợp theo nhiều kênh như hệ thống phát thanh, internet, mạng xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác ATVSLĐ.
5. Tổ chức duy trì khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Quan trắc các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến người lao động khi làm việc tại nơi độc hại nguy hiểm. Thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn ca bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.
6. Phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống, sức khỏe, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, môi trường làm việc an toàn, thân thiện.
7. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATVSLĐ –PCCN - MT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác ATVSLĐ – PCCN - MT. Khi phát hiện các nguy cơ mất ATVSLĐ không bố trí người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của người lao động và tiến hành khắc phục các tồn tại đảm bảo ATVSLĐ.
Nhân dịp Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 thay mặt Lãnh đạo SBIC tôi yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thành viên trên cơ sở kế hoạch ATVSLĐ đã được xây dựng cần có biện pháp để triển khai có hiệu quả theo 5 nội dung của công tác An toàn vệ sinh lao động và thực hiện tốt các nội dung trên chính là hành động thiết thực hưởng ứng có hiệu quả của Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
 
Các đơn vị tham gia ký cam kết thi đua trong Lễ phát động tháng hành động về ATVSLĐ và tháng công nhân
của Tổng Công ty CNTT.
 
Cũng nhân dịp này đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đã đi thăm, động viên và trao 50 xuất quà trị giá 100 triệu đồng cho 50 công nhân lao động các đơn vị của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy có hoàn cảnh khó khăn.
 


Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
thăm và tặng quà những gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty đóng tàu Nam Triệu.
Đồng chí Phạm Hoài Phương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam
thăm và tặng quà những gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng.

 
Ban TGNC