Hưởng ứng Tháng An toàn giao thông trong CNVCLĐ ngành GTVT

Ngày đăng: 03:21:13 - 30/ 08 /2021

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ảnh minh họa

 
Thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”, tháng 9 hằng năm theo quy định của Chính phủ. Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam chỉ đạo các cấp Công đoàn trực thuộc tích cực tuyên truyền hưởng ứng Tháng An toàn giao thông trong CNVCLĐ ngành GTVT với các nội dung.
1. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), học sinh, sinh viên trong Ngành nâng cao ý thức tự giác chấp hành thượng tôn pháp luật các quy định về an toàn giao thông và các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
2. Thực hiện nghiêm Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; thực hiện nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.  
3. Chủ động phối hợp với chuyên môn cùng các cơ quan chức năng, các địa phương có liên quan kịp thời xây dựng các phương án kiểm soát tốt dịch bệnh tương ứng với các cấp độ phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất, cùng chung tay góp phần bảo đảm đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội đồng thời phù hợp với quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
4. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 vào các văn bản chỉ đạo, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo, các phong trào thi đua...; tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như: Tuyên truyền miệng, sử dụng tài liệu, tuyên truyền trên các ứng dụng công nghệ thông minh trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền tại khu nhà ở của công nhân lao động ở các công trường, dự án..., đảm bảo phù hợp với quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19.
5. Tuyên truyền vận động trong cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ đang làm việc ở các vị trí như: Đăng kiểm, thanh tra, đào tạo, sát hạch, cấp phép, kiểm soát tải trọng, trạm thu phí ... cần nêu cao vai trò trách nhiệm, thượng tôn pháp luật; tích cực đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực, nhũng nhiễu, giữ gìn danh dự, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
6. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang làm việc tại các công trường, dự án, các lái xe vận tải, hành khách, cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để xẩy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cùng chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
7. Tuyên truyền, vận động gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, các hành vi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, về nồng độ cồn khi lái xe, về không thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
8. Quý 4/2021, các đơn vị tập trung cho sản xuất để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, các cấp Công đoàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, về phòng chống dịch COVID-19; xác định tiêu chí giữ gìn trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch COVID-19 là một trong những tiêu chí để bình xét, chấm điểm thi đua cuối năm tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Ban TGNC