Phát động Phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

Ngày đăng: 08:04:49 - 24/ 08 /2021

Chiều 24/8, Bộ GTVT tổ chức trực tuyến Lễ phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
 

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ GTVT,

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát động Phong trào thi đua

Dự và chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Bộ GTVT có đồng chí Nguyễn Văn Thể, UVBCH Trung ương đảng, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ GTVT; các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Duy Lâm; Nguyễn Xuân Sang;  đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ GTVT; đại diện lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia; Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT; các Vụ tham mưu và các cơ quan trực thuộc khối Cơ quan Bộ GTVT.
Tham dự buổi lễ tại gần 100 điểm cầu trong toàn ngành GTVT gồm các Tổng cục, Cục chuyên ngành, viện, ban quản lý dự án, tổng công ty trực thuộc Bộ GTVT và Sở GTVT 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Các đồng chí lãnh đạo Bộ GTVT và đại biểu dự buổi lễ tại điểm cầu trụ sở Bộ GTVT

Phát biểu tại lễ phát động thi đua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ: Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ GTVT phát động Phong trào “ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT, thi đua thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống đại dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 
Mục tiêu của phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.Khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ "mục tiêu kép": vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.


Các đại biểu dự buổi lễ với gần 100 điểm cầu trong toàn ngành GTVT các

các Tổng cục, Cục chuyên ngành, viện, ban quản lý dự án, tổng công ty
trực thuộc Bộ GTVT và Sở GTVT 63 tỉnh, thành phố trực tham dự lễ phát động thi đua

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ GTVT, phát động phong trào thi đua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức công đoàn thuộc ngành GTVT tập trung quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, Bộ Y tế để triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng với đó, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa xuất, nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc , thúc đẩy khơi thông nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến ngành GTVT. Tập trung điều hành công tác xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án theo đúng kế hoạch năm 2021. Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí theo đúng yêu cầu...
“Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngành GTVT phối hợp chặt chẽ với các cấp Công đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ thi đua”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị và kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của Chính phủ. 

 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Vũ Xuân Cường phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua
 

Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Trần Văn Thi phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua

Đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành GTVT, phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Vũ Xuân Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận Trần Văn Thi quán triệt sâu sắc và lĩnh hội đầy đủ và chỉ đạo quyết liệt thực hiện 9 nội dung, nhiệm vụ thi đua trong Chương trình thi đua do đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ GTVT phát động. 
Để cụ thể hóa phong trào thi đua, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ngành GTVT với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất quyết tâm cao tập trung quán triệt, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, chính quyền địa phương; nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về phòng, chống dịch Covid-19; Chia sẻ, động viên kịp thời, chăm lo bảo đảm đời sống cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch; Khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chung tay với cả nước đẩy lùi dịch Covid-19.
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Bộ GTVT)