Yêu cầu khẩn trương triển khai Công điện 1102 của Thủ tướng về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc

Ngày đăng: 04:22:00 - 25/ 08 /2021

Ngày 24/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký Văn bản số 8799/BGTVT-VT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế giao thông vận tải; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, khẩn trương triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Ảnh minh họa

Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/NQ-CP ngày 23/8/2021.
Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch trong phạm vi, địa bàn, đơn vị mình quản lý; tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát thực tiễn, kịp thời bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn quản lý. Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tùy tình hình, cần quan tâm chỉ đạo phát triển các mặt kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch. 
Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi
Cùng với đó, huy động các đơn vị, doanh nghiệp vận tải cùng tham gia công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, đảm bảo cung ứng phương tiện, nhân lực phục vụ tốt nhất hoạt động vận tải. 
Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi. Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần chỉ kiểm tra lại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định an toàn phòng, chống dịch; bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành và địa phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu… 
Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp vận tải tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương để hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc vận chuyển tiêu thụ hàng nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác. Lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả của tổ chức và cá nhân. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc. 
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
 
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Bộ GTVT)