Hơn 2.000 cán bộ, đảng viên Bộ GTVT tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 01:28:28 - 29/ 03 /2021

Sáng nay (27/3), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Từ ngày 27-28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), nhằm sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.
 
Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 27 - 28/3/2021.
 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức tại tòa nhà Quốc hội
 
Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy… cùng hơn 900 nghìn cán bộ, đảng viên với hơn 7.400 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.
 
Bộ GTVT tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 27 điểm cầu, với hơn 2.000 cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT. Công đoàn GTVT Việt Nam tham dự có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cùng các đồng chí UVBTV, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT (Hội trường 2D, trụ sở Bộ GTVT, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT phấn khởi, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2021.
"Các cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong 5 năm tới" - đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT và kế hoạch của cấp mình trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm chất lượng và phù hợp với từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thành phần dự học Nghị quyết thuộc đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng và khi kết thúc hội nghị báo cáo kết quả học tập Nghị quyết theo kế hoạch.
Sau lễ khai mạc Hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:
Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.
Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.
Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.
Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.
Tài liệu Hội nghị bao gồm Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2); Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề cương và nội dung bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. 


 
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Bộ)