Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương

Ngày đăng: 05:20:07 - 24/ 07 /2020

Ngày 23/7, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện 11 Công đoàn ngành Trung ương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình và các cơ quan báo chí đưa tin.

 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối trưởng cho biết Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020” là cơ hội giúp các đơn vị trong Khối thi đua rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định các nội dung, hoạt động cụ thể cần tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giao và đảm bảo nội dung Giao ước thi đua năm 2020 của Khối Công đoàn ngành Trung ương đã ký kết. Đồng chí Khối trưởng cũng đề nghị đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất các giải pháp cụ thể để cùng thúc đẩy, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.
 

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo về các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua. Theo đó, các đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động về lao động, đoàn viên, trong đó kết nạp mới trên 11 ngàn đoàn viên, thành lập mới 24 công đoàn cơ sở, có trên 24 ngàn sáng kiến, làm lợi trên 178 tỷ đồng, thực hiện 114 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra tài chính cùng cấp; 1.411 công đoàn cơ sở kiểm tra tài chính cùng cấp. Bên cạnh đó, cơ bản đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ công đoàn cấp dưới trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các đơn vị trong khối đã làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức đối thoại ở cơ sở, giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; đa số đoàn viên, người lao động trong Khối đều tin tưởng, nhận thức rõ ràng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
 
 
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Khối phó Khối thi đua
 trao đổi về về thực hiện Giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2020

Theo đó, Khối thi đua phấn đấu thực hiện 100% các chỉ tiêu đã đề ra trong Giao ước thi đua; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát giữa các đơn vị trong Khối để nắm bắt tình hình thực tế, chuẩn bị cho bình bầu thi đua và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2020, lồng ghép với giao lưu hoạt động văn nghệ, thể thao của Khối chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn và Đại hội thi đua yêu nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức Hội thảo về vấn đề mô hình tổ chức của các Công đoàn ngành Trung ương và tổ chức công đoàn tại địa phương.
Hội nghị đã nhất trí với báo cáo những điểm nổi bật của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương, có nhiều đổi mới, sáng tạo, chung tay với các Bộ, ngành phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khối công đoàn ngành đã chủ động thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia cùng hệ thống chính trị hỗ trợ người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và an toàn cơ quan, nhà máy, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại Hội nghị, đại diện 11 công đoàn ngành Trung ương đã có tham luận nêu bật các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai hoạt động công đoàn trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; đồng thời đưa ra các khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động trong 6 tháng đầu năm như tăng thời giờ làm việc ở các đơn vị ngành y tế, khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết số 9c/NQ-BCH, việc sắp xếp, tổ chức lại biên chế tại một số công đoàn ngành, việc triển khai Điều lệ Công đoàn khóa XII. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề xuất các hoạt động, giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao và theo Giao ước đã ký kết giữa các công đoàn ngành Trung ương, tập trung vào phương thức đổi mới hoạt động công đoàn, kế hoạch kiểm tra, giám sát giữa các đơn vị trong Khối, thống nhất thực hiện các hoạt động theo định hướng tránh lãng phí, thiết thực cho người lao động, đồng thời nâng cao công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo.
Sau khi nghe báo cáo và tham luận của các đơn vị trong Khối thi đua, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các công đoàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời giao nhiệm vụ Khối thi đua hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các chủ đề, nội dung thiết thực về chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; đề nghị các công đoàn ngành nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn ngành trong đó chú trọng công tác phát triển mạng lưới, phát triển đoàn viên, công tác phối hợp giữa công đoàn ngành trung ương và địa phương, củng cố công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 
Ban TGNC (Nguồn Khối thi đua)