Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng: 02:02:35 - 24/ 06 /2020

Sáng ngày 23/6/2020, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đoàn Hữu Gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các điển hình tiên tiến, các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty tham dự.
Sáng ngày 23/6/2020, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến giai đoạn 2020-2025. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty giai đoạn 2015-2020, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để cán bộ - công nhân viên phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời đề ra phương hướng, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Tổng công ty trong những năm tiếp theo, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đoàn Hữu Gia, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, điển hình tiên tiến thuộc Tổng công ty tham dự.

 
Đ/c Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia báo cáo Tổng kết tại Hội nghị
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Tổng Giám đốc Đoàn Hữu Gia nhấn mạnh, từ Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ nhất năm 2015 đến nay, phong trào thi đua của Tổng công ty đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của CB-CNV thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn điều hòa hiệu quả trong vùng trời trách nhiệm được giao. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua được phản ánh qua thực tiễn những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được trên các lĩnh vực trọng tâm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2019 đều vượt mức so với mục tiêu để ra, cụ thể là: Sản lượng điều hành bay đạt 4.044.153 lần chuyến, vượt 22,04%; Tổng thu đạt 25.965 tỷ đồng, vượt 21,06%; Tổng doanh thu đạt 16.670 tỷ đồng, vượt 58,76%; Nộp ngân sách nhà nước đạt 13.358 tỷ đồng, vượt 33,06%.
Từ các phong trào thi đua hàng năm đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc vươn lên, chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài khen thưởng hàng năm, Tổng công ty luôn kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác. Lãnh đạo Tổng công ty luôn chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp trong công tác, sản xuất. Một số kết quả cụ thể về khen thưởng trong 5 năm qua: Khen thưởng cấp Nhà nước: 04 cờ thi đua của Chính phủ, 05 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Khen thưởng cấp ngành GTVT: 34 tập thể và 79 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GTVT, 31 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ ngành GTVT, 04 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ GTVT. Khen thưởng đột xuất hình thức Giấy khen của Tổng Giám đốc: 39 tập thể và 232 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào những biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Tổng công ty nói chung và phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị nói riêng.
 

Đ/c Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty trong những năm vừa qua đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng không Việt Nam nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải nói chung. Các phong trào thi đua đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thể hiện rõ nét trong những kết quả rất ấn tượng mà Tổng công ty đạt được. Đặc biệt, Tổng công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chỉ huy, điều hành bay an toàn - điều hoà - hiệu quả 100% các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm được giao. Trong công tác thi đua khen thưởng, ông Đỗ Nga Việt nhấn mạnh, Tổng công ty cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tập trung phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhân tố tích cực; tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa trong phạm vi rộng hơn nữa. Ông mong muốn và tin tưởng Tổng công ty sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để có những bước đi vững chắc trong giai đoạn tới 2020-2015, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 

Đ/c Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng thay mặt toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo rất sâu sát và những đánh giá, ghi nhận của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có được thành công trong những năm vừa qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Giao thông, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không. Tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng khẳng định, trong giai đoạn mới, Tổng công ty khẩn trương và quyết liệt triển khai các biện pháp để hoàn thành xuất sắc mọi nghiệm vụ, giữ vững an toàn hoạt động bay và đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.
 

Đ/c Đỗ Nga Việt trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
cho tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất sắc của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
 
Tại hội nghị, Tổng công ty đã tổ chức công bố các quyết định và trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020: Quyết định của Bộ Quốc phòng công nhận điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019 đối với Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 01 tập thể (Công ty Quản lý bay miền Bắc) và 02 cá nhân của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2018-2019 và Quyết định của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên cho 28 cá nhân thuộc Tổng công ty đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong giai đoạn 2015-2019.
 

Đ/c Nguyễn Đình Công, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025
 
Đ/c Nguyễn Đình Công, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Hướng tới Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2020), tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; mục tiêu tổng quát cho công tác thi đua 5 năm tới (2020 – 2025) là “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo các tiêu chí an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ 2”. Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, ông Nguyễn Đình Công phát động tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tích cực, hăng hái thi đua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Tổng công ty, ngành Hàng không dân dụng Việt Nam nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung.
Ban TGNC

Tin Khác :