Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020

Ngày đăng: 10:30:55 - 06/ 07 /2020

Chiều ngày 03/7/2020 tại Hải Phòng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; đồng chí Phạm Quốc Súy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng tập thể người lao động Tổng công ty.
Chiều ngày 03/7/2020 tại Hải Phòng, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; đồng chí Phạm Quốc Súy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng tập thể người lao động Tổng công ty.
 

Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam
phát biểu tại Hội nghị
 

Đ/c Phạm Quốc Súy, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội động thành viên phát biểu  tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đồng Trung Kiên, Tổng Giám đốc thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020. Theo đó, mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng đã có những tín hiệu khởi sắc, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, bão lũ, thiên tai, dịch bệnh Covid-19, cơ chế chính sách chưa đầy đủ đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Với những khó khăn đã gặp phải nhưng Tổng công ty luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các ngành, các cấp, các cơ quan hữu quan từ Trung ương tới địa phương trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Ủy Ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và các địa phương nơi các đơn vị thành viên Tổng công ty đóng trụ sở. Năm 2019 Tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà nước giao, Tổng công ty đã quản lý và vận hành 42 đèn biển và 461 báo hiệu dẫn luồng trên 20 tuyến luồng hàng hải đảm bảo thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu.
 

Đ/c Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc
báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2020

 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong năm 2019, Công đoàn Tổng công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động, đặc biệt là những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đời sống người lao ngày càng được cải thiện. Thu nhập của người lao động tăng, thu nhập của CNVCLĐ khối Bảo đảm an toàn hàng hải đạt 12.100.000 đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2018; khối Hoa tiêu hàng hải đạt 28.770.000 đồng/người/tháng, tăng 3% so với năm 2018.


Đ/c Nguyễn Trọng Vinh, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

 
Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân, trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đánh giá cao những thành tích mà tập thể CBCNV Tổng công ty đã đạt được trong năm 2019, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, đề nghị Công đoàn Tổng công ty chủ động phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống việc làm, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, đoàn viên người lao động, đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 gây ra, tại hội nghị đồng chí cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại cần được khắc phục trong năm 2020.
Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Quách Xuân Vinh đã trao tặng cờ thi đua và bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019.

Đ/c Quách Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam
trao cờ thi đua của Công đoàn ngành cho các tập thể có thành tích năm 2019

 


Đ/c Quách Xuân Vinh và Đ/c Phạm Quốc Súy trao hoa và bằng khen
cho các cá nhân, tập thể có thành tích năm 2019
 
Ảnh tin bài: Ban TGNC