Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười (khóa XII)

Ngày đăng: 08:32:14 - 13/ 01 /2022

Trong 02 ngày (11-12/01/2022), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 

Ảnh: Chủ tịch TLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá công tác hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; bàn và đánh giá các nội dung: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của BCH TLĐ (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới”. Ban hành quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn. Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”…
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc, cả nước bắt tay vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với kỳ vọng và khí thế mới. 2021 cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa, quyết định đến sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được ban hành, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, xác định những nhiệm vụ, mục tiêu cần tập trung thực hiện của tổ chức Công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại; tổ chức kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - ngày hội thể hiện tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới.
Dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, khó lường trong năm 2021, với biến chủng mới, lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn, đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đến đời sống, sức khỏe các tầng lớp nhân dân trong đó có đoàn viên, người lao động. Việc làm, đời sống người lao động bị ảnh hưởng nặng nề; nảy sinh một số vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang biểu dương “tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp công đoàn trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, vừa duy trì các mặt hoạt động thường xuyên định kỳ, đồng thời chăm lo, hỗ trợ tốt cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”. Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn càng được thể hiện mạnh mẽ với nhiều phong trào, chương trình, mô hình được nhân rộng, lan tỏa, hưởng ứng tích cực, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình là cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tận tụy, cống hiến trong công tác phòng chống dịch cũng như lao động, sản xuất, đóng góp tích cực vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu kép của đất nước. Qua đó, khẳng định được vai trò, thể hiện trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với hệ thống chính trị và đoàn viên, người lao động.
Trong bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý về việc “đánh giá sự cần thiết, đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua cả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần thực sự thẳng thắn, không tô hồng. Cái gì làm được, mô hình nào hay, có thể nhân rộng? Chỗ nào chưa tốt, chưa tốt do đâu, lý do gì, do khách quan hay chủ quan để từ đó có định hướng, giải pháp phù hợp trong thời gian tới”.
Để tổ chức có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề hoạt động “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam", Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị Hội nghị “phân tích kĩ lưỡng, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh thời gian tới có thể còn diễn biến phức tạp hơn, có thể xuất hiện nhiều yếu tố mới trong bối cảnh hoạt động công đoàn năm 2022 để đóng góp, bổ sung thêm các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ đề năm, các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị”.
Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang trình bày thêm các nội dung về công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b của BCH TLĐ (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới” và Tờ trình ban hành quyết định thay thế QĐ 1908 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c của BCH TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Hội nghị còn tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ đó là bổ sung ủy viên ban chấp hành; bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch và đặc biệt trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư kiện toàn đủ các đồng chí Phó Chủ tịch, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền.
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bà Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. 
Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ mười (khóa XII) bế mạc vào ngày (12/01/2022).
 
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Tổng LĐLĐVN)