Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2021

Ngày đăng: 11:11:39 - 07/ 04 /2021

Sáng 7/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ năm (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Tham dự Hội nghị có Đ/c Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đ/c Lê Anh Tuấn, UVBCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, UVBCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đ/c Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.
 

Đồng chí Lê Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành GTVT vẫn phải thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải chống dịch.
Theo đồng chí Lê Anh Tuấn, đến thời điểm này, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quý I/2021 với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đánh giá quý II năm 2021, trong điều kiện tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Đảng bộ Bộ GTVT.
“Tôi đề nghị các đồng chí theo chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và trên cương vị công tác của mình, với tinh thần nhìn thẳng, tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II trong toàn Đảng bộ Bộ”- đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT báo cáo kết quả công tác quý I năm 2021, đồng chí Đào văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, trong quý I năm 2021, Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền kết quả Đại hội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tham gia ý kiến về đánh giá, nhận xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 11 cán bộ theo đề nghị của Lãnh đạo Bộ GTVT. Cho ý kiến đánh giá, nhận xét và kết luận về tiêu chuẩn chính trị để thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với 130 đồng chí thuộc 15 đảng bộ trực thuộc.
Trong quý I năm 2021, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã kết nạp 57 đảng viên; công nhận 74 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra ngoài đảng bộ 42 đồng chí; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 22 đồng chí. Đề nghị Đảng ủy Khối tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí và 40 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Đôn đốc, hoàn thành việc vận động 7.360 cán bộ, đảng viên của 45/48 tổ chức đảng tham gia ủng hộ 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) “Vì biển, đảo Việt Nam” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động với số tiền là: 791.850.000 đồng.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, thảo luận vào nội dung của 2 báo cáo định kỳ, 03 báo cáo chuyên đề và 01 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; mục tiêu tổng quát và 05 nội dung cụ thể trong Chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIX Đảng bộ Bộ.
Đồng thời đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 và việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ GTVT”, cũng như dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian tới; và kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐU, ngày 04/02/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2016 - 2020”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả công tác quý I năm 2021 của Đảng bộ Bộ GTVT đã đạt được trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành GTVT vẫn phải thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải chống dịch, đặc biệt là vài trò của Đảng ủy Bộ GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I năm 2021.
 

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai xây dựng các văn bản QPPL và đề án thuộc Chương trình công tác năm 2021 bảo đảm chất lượng và trình đúng hạn; nhất là 05 Đề án về công tác quy hoạch năm lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2021”.
Cùng với đó, Đảng ủy Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đôn đốc các cấp ủy trực thuộc hoàn thành việc xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.
Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; hoàn thành kế hoạch kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư trong toàn Đảng bộ Bộ; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với việc nghiên cứu tài liệu sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn đánh giá trong quý I/2021, với sự tập trung, quyết liệt, đổi mới, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã vượt qua những khó khăn, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
Về nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; hoàn thành kế hoạch kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư trong toàn Đảng bộ Bộ; hoàn thành tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.
Chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ. Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch năm 2021, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua; quan tâm công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, công tác xã hội - từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng  kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 trong các cơ quan, đơn vị.
“Có thể khẳng định, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I/2021. Trong quý II và 6 tháng cuối năm 2021 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2021” - đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
Đồng chí Lê Anh Tuấn cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, cần gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ Bộ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề vững chắc để từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
* Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ GTVT ghi nhận, biểu dương, tôn vinh 07 tập thể và 09 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong 5 năm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 
 
Đ/c Lê Anh Tuấn trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong 5 năm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
 
 
Các đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Bộ: Trần Văn Lâm và Đào Văn Tiến trao tặng Giấy khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
 
Ban TGNC (Nguồn Cổng TTĐT Bộ GTVT)