Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 4 năm 2021.

Ngày đăng: 03:32:16 - 03/ 04 /2021

Ngày 02/4/2021, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban Cơ quan tháng 4 năm 2021.

Tới dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành, Trưởng, Phó các ban Công đoàn Ngành, Lãnh đạo Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel.
Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Ngành, Thủ trưởng Cơ quan chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Ban, Nhà trường và Công ty Du lịch và Thương mại Công đoàn GTVT - Suntravel trong 3 tháng đầu năm; những hạn chế tồn tại cần khắc phục, đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 như sau:
 


Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
1. Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức và Hội nghị Người lao động năm 2021 theo đúng các quy định. Tăng cường công tác chăm lo đời sống việc làm, công tác ATVSLĐ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
2. Đôn đốc các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng Công nhân và ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tổ chức Hội nghị phát động Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển".
3. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu ngành GTVT năm 2020. Hoàn thành công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020.
4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
5. Thực hiện tốt công tác về tổ chức và cán bộ công đoàn, kiện toàn tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.
6. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ tài chính công đoàn, thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021 theo đúng quy định.
7. Phối hợp với Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 


 Chủ tịch Đỗ Nga Việt tặng hoa chúc mừng sinh nhật đồng chí Lê Ngọc Minh, Phó chủ tịch CĐN

 
Tin, ảnh: Thanh Thọ - Ban Tuyên giáo